Założenie pierwszej Stacji Geologicznej w Karpatach w r. 1912

Franciszek Bieda

Abstract


Fondation de la premiere station géologique dans les Karpates en l’année 1912

Staraniem Józefa Grzybowskiego Związek Producentów w Borysławiu utworzył w r. 1912 Stację Geologiczną; jej pierwszym geologiem został Bolesław Kropaczek.

Full Text:

PDF