Mszywioły z kul litotamniowych tortonu z Gieraszowic pod Klimontowem

Jerzy Małecki

Abstract


Les Bryozoaires provenant de galets á Lithotamnium du Tortonien de Gieraszowice pres Klimontów

Autor zebrał i opisał faunę ms żywiołową ;z warstwy kul litotamniowych, oddzielającej utwory tortońskie od sarmackich w Gieraszowicach pod Klimontowem. W zespole mszywiołów stwierdził 19 gatunków przybrzeżnych inkrustujących, nie znalezionych dotąd w innych rejonach i poziomach polskiego miocenu. Opisano jeden nowy gatunek z rzędu Cheilostomata.

L’auteur a ramasse et decrit la faune de Bryozoaires de la couche de galets a Lithothamnium, separant le Tortonien du Sarmatien a Gieraszowlce pres de Klimontów. Dans l’association de Bryozoaires il a constate la presence de 19 especes littorales incrustant, qui ne fut pas constatee dans des autres regions et dans des autres niveaux du Miocene polonais. On a decrit une nouvelle espece de l’ordre Cheilostomata.

Full Text:

PDF