Lessy kopalne i utwory lessopodobne na Wyżynie Łódzkiej

Feliks Różycki

Abstract


Na wyżynie Łódzkiej wyróżnia autor trzy pokłady utworów pyłowych: pokład powierzchniowy występuje na morenie warciańskiej. niższy pokład leży pod moreną, a najniższy wśród utworów piaszczysto-żwirowych interstadiału subwarciańskiego. Na podstawie przeprowadzonej analizy granulometrycznej, mineralogicznej, składu chemicznego i porowatości autor uważa te utwory pyłowe za lessy typowe, lessy piaszczyste i lessy zgliniałe. Lessy typowe kopalne wyżyny Łódzkiej składem swoim i właściwościami są zbliżone do lessów Polski południowej.

Full Text:

PDF | Supplementary files