Materiały do znajomości miocenu Polski. Część II

Wilhelm Krach

Abstract


Matériaux pour la connaissance du Miocene de Pologne. II-ieme partie

1. Z wiercenia Raciborowice kolo Krakowa oznaczono z wapieni spągowych występujących pod iłami tortońskimi faunę, na podstawie której porównano te wapienie z tzw. „wapieniami ostrygowymi” innych punktów okolicy Krakowa. Zaliczono je wiekowo do poziomu litotamniowego w obrębie tortonu dolnego. 2. Z Brzeźnicy koło Bochni oznaazono faunę z iłów piaszczystych, zanalizowano ją pod względem paleoekologicznym i na drodze porównań z innymi miejscowościami zaliczono te utwory do tortonu środkowego (grabowian).

1. Faune de calcaire a Ostrea de la localite Raciborowice pres de Kraków. 2. Faune tortonienne de Brzeźnica pres de Bochnia.

Full Text:

PDF