Pradolina Redy, Mierzeja Łebska i Zastoisko Lęborskie

Józef Piątkowski

Abstract


Referat naukowy XXXI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego w Gdańsku (6-8 czerw. 1958)

W czasie XXXI Zjazdu PTG w Gdańsku jedna z wycieczek naukowych udała się na obszar Pobrzeża Kaszubskiego zwiedzając pradolinę Redy, Mierzeję Łebską i Zastoisko Lęborskie. W artykule tym omawiamy pokrótce problematykę geologiczną tej wycieczki.

Full Text:

PDF