Contributions a l’historie des bassins plioceniques dan les pays ponto-caspiens. Note sur la classification des Cardidae des faunes saumatres

Stanisław Zuber

Abstract


Przyczynek do historji plioceńskich basenów w krajach ponto-kaspijskich. O klasyfikacji słonowatowodnych Cardidae

Full Text:

PDF