Przeobrażenia porfirytu z Sułowa koło Wieliczki

Antoni Gaweł

Abstract


Altérations du porphyrite de la localité Sułów pres de Wieliczka

Przeprowadzono identyfikację składu chemicznego i mineralnego porfirytu z Sułowa i z Lanckorony, opracowanego w r. 1936. Zwrócono ponownie uwagę na inwersję budowy pasowej skaleni spowodowaną resorpcją amfiboli przez magmę zgodnie z tłumaczeniem tego zjawiska przez autora w r. 1936 i przez E. Wencka w r. 1945. Opisano odmianę przeobrażoną porfirytu z jego brzeżnej stropowej części. Proces przeobrażenia określono jako „kalifikację” spowodowaną przez późne stadia autopneumatolizy lub przez wczesne wody termalne powulkaniczne.

Dans l ’etude presente l’auteur entreprend une identification de la composition chimique et minerale du porphyrite de Sułów et celui de Lanckorona en suite de ses recherches faites en 1936. Il demontre, de nouveau que l’inversion de la structure zonee des feldspaths fut causee par la resorption des amphiboles par le magma, d’accord avec son explication de ce fait du 1936, ainsi qu’avec l’explication d’ E. Wenk du 1945. Il decrit une variete transformee du porphyrite dans sa haute partie marginale causee par une „Kalification” sous influence d’autopneumatolise ou peut-etre par l’action des eaux thermales post-volcaniques, primordiales.

Full Text:

PDF | Supplementary files