Przejawy granityzacji amfibolitu

Irena Kardymowiczowa

Abstract


On the granitization of amphibolites

W części pierwszej przedstawiono wyniki badań petrograficznych skał krystalicznych okolic Korca (USSR) — różowego granitu z Futorów Starokoreckich i zespołu skalnego Hołyćzówki i Gwozdowa (analizy 6 skał i 3 minerałów). W części drugiej rozważane są procesy granityęacj i amfibolitu jako wyjściowego materiału dla szarych granitów Hołyćzówki i Gwozdowa. Przeprowadzono studia porównawcze i wysunięto wnioski.

In the first part of this paper the results of petrographical investigations of crystalline rocks in the environs of Korzec (USSR) are presented; these are the pink granite of Futory Starokoreckie and a rock complex of the environs of Gwozdow and Holyczowka. It is stated that grey granites of the above mentioned area were formed by the granitization of amphibolites. Analogous processes in other areas are pointed out, comparative studies are made, and some assumptions are put down.

Full Text:

PDF | Supplementary files