O zagadkowych hieroglifach organicznych na górnych powierzchniach piaskowców beloweskich

Stanisław Dżułyński, Jan Kinle

Abstract


Problematic hieroglyphs of probable organic origin from the Beloveža beds (Western Carpathians)

Autorowie opisują problematyczne hieroglify organiczne występujące masowo na stropowych powierzchniach niektórych ławic piaskowcowych w warstwach beloweskich w okolicach Nawojowej. Genezę ich. przypisują wolno pływającym zwierzętom, przypuszczalnie rybom.

The authors are describing hieroglyphs of organic origin occuring abundantly on the upper surfaces of some beds of the Beloveza sandstones in the vicinity of Nawojowa. Their origin is attributed to free- swimming animals, probably to fishes.

Full Text:

PDF