Utwory wirowe w łupkach fliszowych Karpat

Stanisław Dżułyński, Andrzej Radomski, Andrzej Ślączka

Abstract


Sandstone whirl-balls in the silts of the Carpathian-Flysch

Autorowie opisują elipsoidalne i wrzecionowate bryły piaskowców w łupkach warstw przejściowych od menilitów do warstw krościeńskich. Zdaniem autorów geneza tych form wiąże się z działaniem wirów zawiesinowych.

This paper deals with the isolated sandstone balls found in the Eocene silts of the Carpathian Flysch. According to the proposed hypothesis these bodies were produced by vortices developed in mud-flows.

Full Text:

PDF