Stratygrafia iłów dolnotortońskich z Benczyna koło Wadowic na podstawie mikrofauny

Ewa Łuczkowska

Abstract


Stratigraphy of the Lower Tortonian clays from Benczyn near Wadowice on the basis of microfauna

Autorka opracowała mikrofaunę iłów dolno-tortońskich z Benczyna koło Wadowic i porównała ją z mikrofauną iłów z Konar koło Wieliczki, Brzozowej koło Tarnowa i Roczyn koło Andrychowa, zaliczanych przez różnych autorów do odmiennych poziomów stratygraficznych. Stwierdziła przy tym mikrofaunistyczne podobieństwo iłów z wymienionych miejscowości. Zamieściła również zestawienie porównawcze mikrofauny tych iłów.

The microfauna of the Lower Tortoniandays from Benczyn near Wadowice has been examined and compared with that of the clays from Konary near Wieliczka, Brzozowa near Tarnów and Roczyny near Andrychów, considered by various authors as stratigraphically different. The microfaunistic similarity of the clays from these localities has been found. The comparative list of the microfauna of these clays is given.

Full Text:

PDF