Występowanie dolomitów w wapieniu węglowym na północno-wschodnim skrzydle antykliny Dębnika

Stanisław Klimek

Abstract


The occurrence of dolomites in Coal Limestone in the north eastern limb of Dębnik Anticline

Autor podaje wiadomość o występowaniu dolomitów pochodzen ia epigenetycznego wśród wapieni dolno-karbońskich w okolicy Dębnika koło Krakowa. Proces dolomityzacji łączy się tu z działalnością roztworów hydrotermalnych związanych z górno-karbońskimi lub dolno-permskimi intruzjami porfirowymi w grzbiecie dębnickim.

The author informs about the occurrence of epigenetical dolomites among the Lower Carboniferous limestones in the environs of Dębnik n ear Cracow. The dolomitization process in combined here with the action of hydrothermal solutions connected with the Upper Carboniferous or Lower Permian porfirę intrusions in the Dębnik dome.

Full Text:

PDF