Minerały ciężkie jurajskich piaskowców egzotycznych z Bachowie

Jan Łoziński

Abstract


Les minéraux lourds des gres exotiques de Bachowice

Z piaskowców egzotycznych z Bachowic wieku aalen-bajos wydzielono i oznaczono minerały ciężkie w oparciu przede wszystkim o ich cechy morfologiczne i barwę. Zespół zbadanych minerałów obejmuje cyrkon, rutyl, turmalin, granat, staurolit i anataz. Ponadto w niektórych piaskowcach stwierdzono obecność zoizytu, epidotu, chlorytu i biotytu.

Full Text:

PDF