Zagadnienie utworów dewońskich i diabazów w Strumyku na północ od Wałbrzycha (Sudety Środkowe)

Henryk Teisseyre

Abstract


The Upper Devonian and the diabases in the locality Strumyk North of Wałbrzych (Central Sudeten)

Utwory zieleńcowe Strumyka, tłumaczone dotąd jako horst, autor uważa za nasunięcie na kulm i dewon depresji Świebodzic z północy w czasie orogenezy waryscyjskiej.

Greenstones o f Strumyk, so far interpreted as appearing in a horst are regarded by the writer as an overthrust sheet. Greenstones have been overthrust from the North during the Variscian orogeny.

Full Text:

PDF