W sprawie morskiego miocenu na Podhalu

Krzysztof Birkenmajer

Abstract


La question du Miocene marin de Podhale

Oznaczenia mioceńskiego wieku iłów w Szaflarach opierały się na kilku otwornicach i małży Ervilia pusilla E ic hw . Otwornice te jednak bynajmniej nie świadczą za mioceńskim wiekiem osadu. Podanie Ervilia pusilla E ic hw . z Szaflar polega przypuszczalnie na pomieszaniu próbek. Iły szaflarskie są bardzo podobne do niektórych utworów aalenu serii czorsztyńskiej zarówno pod względem lito lo gicznym, jak też i faunistycznym. Znalezienie w iłach szaflarskich formy Posidonomya alpina G r a s pozwala na zaliczenie rzekomego miocenu do aalenu serii czorsztyńskiej. Iły szaflarskie są brekcją tektoniczną, złożoną głównie z elementów tej serii.

Full Text:

PDF