Mszywioły z piasków heterosteginowych na obszarze krakowsko-miechowskim

Jerzy Małecki

Abstract


Les Bryozaires des sables a Heterostegina aux environs de Cracovie et Miechów

Autor opracował faunę mszywiołową z piasków heterosteginowych obszaru krakowsko-miechowskiego, która wykazuje bogactwo tak co do ilości gatunków jak też osobników. Większa ilość gatunków, mianowicie 43, pochodzi 2 grupy Cheilostomata, natomiast grupy Cyclostomata jest reprezentowana przez 34 gatunki.

Full Text:

PDF