Powstanie wapieni skalistych jury krakowskiej

Stanisław Dżułyński

Abstract


The origin of the Upper Jurassic limestones in the Cracow area

W pracy tej jest omawiana budowa i pochodzenie wapieni skalistych jury krakowskiej oraz zagadnienie przerwy sedymentacyjnej między kelowejem a oksfordem. Wapienie skaliste są biohermami zbudowanymi przez gąbki, serpule i mszywioły i leżą wśród wapieni płytowych i ławicowych.

Full Text:

PDF