Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 6, No 1 (1956) Kampil Wierchowy w Tatrach Abstract   PDF
Zbigniew Janusz Kotański
 
Vol 30, No 4 (1980) K-Ar ages of the Owl Mts gneiss raft Abstract   PDF
Tadeusz Depcluch, Józef Lis, Hubert Sylwestrzak
 
Vol 24, No 4 (1974) Karbon struktury Abramowa Abstract   PDF
Krystyna Korejwo
 
Vol 21, No 2 (1971) Karbon struktury Dęblina Abstract   PDF
Krystyna Korejwo, Lech Teller
 
Vol 22, No 4 (1972) Karbon wyniesienia Kocka Abstract   PDF
Krystyna Korejwo, Lech Teller
 
Vol 1, No 3 (1950) Karpaty Pokuckie Abstract   PDF
Konstanty Tołwiński
 
Vol 52, No 1 (2002): Climate Changes – The Karst Record Karst genesis of the Swabian Alb, south Germany, since the Pliocene Abstract   PDF
Thekla Abel, Matthias Hinderer, Martin Sauter
 
Vol 16, No 3 (1966) Kemy okolic Bończy nad Pilicą na tle budowy geologicznej tego obszaru Abstract   PDF
Krytstyna Rywocka-Kenig
 
Vol 17, No 3 (1967) Kierunki ruchu lodu w czasie transgresji zlodowacenia środkowopolskiego w północnej części Jury Polskiej Abstract   PDF
Stefan Rózycki, Zbigniew Lamparski
 
Vol 16, No 4 (1966) Kierunki transportu i pochodzenie materiału detrytycznego w kulmie lądowym NE części niecki śródsudeckiej Abstract   PDF
Andrzej Karol Teisseyre
 
Vol 10, No 3 (1960) Kilka uwag o dolno-karbońskim wulkanizmie w okolicy Krzeszowic Abstract   PDF
Teofila Piłat
 
Vol 11, No 1 (1961) Kimeryd i bonon Stobnicy Abstract   Untitled
Jan Kutek
 
Vol 18, No 3 (1968) Kimeryd i najwyższy oksford południowo-zachodniego obrzeżenia mezozoicznego Gór Świętokrzyskich Abstract   PDF
Jan Kutek
 
Vol 19, No 2 (1969) Kimeryd•i najwyższy oksford południowo-zachodniego obrzeżenia mezozoicznego Gór Świętokrzyskich Część II - Paleogeografia Abstract   PDF
Jan Kutek
 
Vol 23, No 2 (1973) Kink band structures in the Orlica Mts, Middle Sudetes Abstract   PDF
Andrzej Żelaźniewicz
 
Vol 60, No 1 (2010): Advances in marine ichnology Kiss of death of a hunting fish: trace fossil Osculichnus labialis igen. et isp. nov. from late Eocene – early Oligocene prodelta sediments of theMezardere Formation, Thrace Basin, NWTurkey Abstract   PDF
Huriye Demircan, Alfred Uchman
 
Vol 29, No 4 (1979) Klastyczme utwory transgresywne cechsztynu wyniesienia Łeby na tIe modelu facjalnego basenu ewaporatowego Abstract   PDF
Wojciech Strzetelski
 
Vol 16, No 1 (1966) Klastyczne osady dolnego werfenu (seisu) w Tatrach Abstract   PDF
Piotr Roniewicz
 
Vol 14, No 3 (1964) Klimatostratygraficzne jednostki podziału plejstocenu Abstract   PDF
Stefan Zbigniew Różycki
 
Vol 10, No 2 (1960) Konkrecje fosforytowe z pstrych margli węglowiec kich (Karpaty Fliszowe) – Studium mineralogiczno-genetyczne Abstract   PDF
Wojciech Narębski
 
Vol 10, No 2 (1960) Kontakt płaszczowiny podśląskiej z miocenem i miocenu z karbońskim podłożem w wierceniu C 10 koło Cieszyna Abstract   PDF
Konrad Konior
 
Vol 19, No 4 (1969) Koralowce dewońskie Tabulata z otworu Miastko 1 w północno-zachodniej Polsce Abstract   PDF
Anna Stasińska
 
Vol 5, No 2 (1955) Koralowce okolic Sochaczewa z warstw z Crania tuberculata Abstract   PDF
Maria Różkowska
 
Vol 4, No 2 (1954) Koralowce Tabulata z dewonu Grzegorzowic (Badania wstępne) Abstract   PDF
Anna Stasińska
 
Vol 3, No 2 (1953) Koralowce z iłów tortońskich Bęczyna Abstract
Maria Moenke
 
Vol 18, No 3 (1968) Kotlina Gołkowa w ostatnim interglacjale Abstract   PDF
Stefan Zbigniew Różycki
 
Vol 23, No 2 (1973) Kwarc pomagmowy masywu strzegomskiego i karkonoskiego; jego środowisko krystalizacji i pierwiastki śladowe Abstract   PDF
Andrzej Kozłowski
 
Vol 49, No 2 (1999): Circum-Arctic Palaeozoic Vertebrates Lagoonal to normal marine Late Silurian Early Devonian ostracode assemblages of the Eurasian Arctic Abstract   PDF
Anna F. Abushik, Irina O. Evdokimova
 
Vol 57, No 3 (2007) Large Chirotheriidae tracks in the Early Triassic of Wióry, Holy Cross Mountains, Poland Abstract   PDF
Grzegorz Niedźwiedzki, Tadeusz Ptaszyński
 
Vol 23, No 2 (1973) Large-scale landslides in north-western Libya Abstract   PDF
Stanisław Ostaficzuk
 
Vol 51, No 4 (2001) Late Cambrian trilobites from the Holy Cross Mountains, central Poland Abstract   PDF
Anna Żylińska
 
Vol 53, No 4 (2003) Late Campanian and Early Maastrichtian ammonites from the white chalk of Kronsmoor (northern Germany) – taxonomy and stratigraphy Abstract   PDF
Birgit Niebuhr
 
Vol 54, No 4 (2004): Gundolf Ernst Memorial Volume Late Campanian nostoceratid ammonites from the Lehrte West Syncline near Hannover, northern Germany Abstract   PDF
Birgit Niebuhr
 
Vol 62, No 1 (2012) Late Cenomanian–Turonian (Cretaceous) ammonites from Wadi Qena, central Eastern Desert, Egypt: taxonomy, biostratigraphy and palaeobiogeographic implications Abstract   PDF
Emad Nagm, Markus Wilmsen
 
Vol 60, No 3 (2010) Late Cretaceous nautilid beaks from near-shore/shallow water deposits of the Bohemian Cretaceous Basin (Czech Republic) Abstract   PDF
Martin Kostak, Radek Vodrazka, Jiri Frank, Martin Mazuch, Jaroslav Marek
 
Vol 50, No 1 (2000): Henryk Makowski Memorial Volume Late Cretaceous nautilids from northern Cantabria, Spain Abstract   PDF
Markus Wilmsen
 
Vol 46, No 3-4 (1996) Late Cretaceous swimming crabs: radiation, migration, competition, and extinction Abstract   PDF
René H.B. Fraaye
 
Vol 57, No 1 (2007) Late Cretaceous (Turonian – Coniacian) irregular echinoids of western Kazakhstan (Mangyshlak) and southern Poland (Opole) Abstract   PDF
Danuta Olszewska-Nejbert
 
Vol 54, No 4 (2004): Gundolf Ernst Memorial Volume Late Cretaceous unconformities in the Subhercynian Cretaceous Basin (Germany) Abstract   PDF
Thomas Voigt, Hilmar von Eynatten, Hans-Joachim Franzke
 
Vol 49, No 3 (1999) Late Devonian - Early Permian chondrichthyans of the Russian Arctic Abstract   PDF
Alexander Ivanov
 
Vol 55, No 4 (2005) Late Devonian and early Carboniferous Rugosa from Western Pomerania, northern Poland Abstract   PDF
Edward Chwieduk
 
Vol 59, No 1 (2009) Late Eocene to Quaternary deformation and stress field evolution of the Orava region (Western Carpathians) Abstract   PDF
Ivana Peskova, Rastislav Vojtko, Dusan Starek, Ľubomir Sliva
 
Vol 58, No 3 (2008) Late Famennian ?Chaetosalpinx in Yavorskia (Tabulata): the youngest record of tabulate endobionts Abstract   PDF
Mikołaj Zapalski, Emilie Pinte, Bruno Mistiaen
 
Vol 61, No 1 (2011) Late Famennian (Devonian) Balviinae (Ammonoidea) from the Holy Cross Mountains, Poland Abstract   PDF
Tatiana Woroncowa-Marcinowska
 
Vol 50, No 3 (2000) Late Famennian pelagic shark assemblages Abstract   PDF
Michał Ginter
 
Vol 40, No 1-2 (1990) Late Famennian shark teeth from the Holy Cross Mts, Central Poland Abstract   PDF
Michał Ginter
 
Vol 56, No 1 (2006) Late Glacial and Holocene lacustrine molluscs from Wielkopolska (central Poland) and their environmental significance Abstract   PDF
Karina Apolinarska, Marta Ciszewska
 
Vol 33, No 1-4 (1983) Late Holocene. evolution of the Treskelen Peninsula (Hornsund, Spitsbergen) Abstract   PDF
Leszek Marks
 
Vol 60, No 2 (2010) Late Ladinian radiolarians from the Tahtalidag Nappe of the Antalya nappes, SWTurkey: remarks on the late Middle and Late Triassic evolution of the Tahtalidag Nappe Abstract   PDF
Ugur Kagan Tekin, Ilhan Sonmez
 
Vol 63, No 4 (2013): Ryszard Marcinowski Memorial Volume Late Maastrichtian foraminiferids and diatoms from the Polish Carpathians (Ropianka Formation, Skole Nappe): a case study from the Chmielnik-Grabówka composite section Abstract   PDF
M. Adam Gasiński, Alexandra Olshtynska, Alfred Uchman
 
Vol 44, No 3-4 (1994) Late Middle Jurassic to earliest Cretaceous stratigraphy and microfacies of the Czorsztyn Succession in the Spisz area, Pieniny Klippen Belt, Poland Abstract   PDF
Andrzej Wierzbowski
 
Vol 67, No 3 (2017) Late Ordovician palaeogeography and the positions of the Kazakh terranes through analysis of their brachiopod faunas Abstract   PDF
Leonid E Popov, Robin M Cocks
 
Vol 58, No 1 (2008) Late Paleozoic geodynamics of the Małopolska Massif in the light of new paleomagnetic data for the southern Holy Cross Mountains Abstract   PDF
Rafał Szaniawski
 
Vol 38, No 1-4 (1988) Late Quaternary glacial episodes and sea level changes in the northeastern Billefjorden region, Central Spitsbergen Abstract   PDF
Piotr Kłysz, Leszek Lindner, Aurelia Makowska, Leszek Marks, Lech Wysokiński
 
Vol 36, No 1-3 (1986) Late Quaternary tectonics in western Sorkapp Land, Spitsbergen Abstract   PDF
Leszek Lindner, Leszek Marks, Ryszard Szczęsny
 
Vol 37, No 3-4 (1987) Late Tertiary alluvial gravels of the Korytnica Basin (Holy Cross Mountains, Central Poland) Abstract   PDF
Jacek Gutowski
 
Vol 55, No 3 (2005) Late Triassic charophytes around the bone-bearing bed at Krasiejów (SW Poland) – palaeoecological and environmental remarks Abstract   PDF
Michał Zatoń, Agnieszka Piechota, Elwira Sienkiewicz
 
Vol 65, No 4 (2015) Late Turonian ammonites from Haute-Normandie, France Abstract   PDF
William J. Kennedy, Andrew S. Gale
 
Vol 48, No 1 (1998) Late Visean/early Namurian conodont succession from the Esla area of the Cantabrian Mountains, Spain Abstract   PDF
Zdzisław Belka, Jens Lehmann
 
Vol 31, No 1-2 (1981) Late-Glacial diatom phases in western Pomerania Abstract   PDF
Barbara Marciniak
 
Vol 56, No 1 (2006) Latest Albian (Vraconian) brachiopod fauna from North Dobrogea (Romania): taxonomy, palaeoecology and palaeobiogeography Abstract   PDF
Eugen Gradinaru, Aurelia Barbulescu, Ellis Frederic Owen
 
Vol 54, No 4 (2004): Gundolf Ernst Memorial Volume Latest Campanian to Early Maastrichtian (Cretaceous) nautiloids from the white chalk of Kronsmoor, northern Germany Abstract   PDF
Markus Wilmsen, Klaus J.K. Esser
 
Vol 48, No 2 (1998) Latest Maastrichtian pachydiscid ammonites from The Netherlands and Poland Abstract   PDF
Marcin Machalski, John W.M. Jagt
 
Vol 1, No 3 (1950) Less, jego pochodzenie i związek z klimatem epoki lodowej Abstract   PDF
Alfred Jahn
 
Vol 17, No 3 (1967) Lessy dorzecza Uniejówki Abstract   PDF
Leszek Lindner
 
Vol 67, No 2 (2017) Limpet-shaped gastropods of the genus Diodora (Vetigastropoda: Fissurellidae) from the Middle Miocene of Western Ukraine Abstract   PDF
Bruno Dell’Angelo, Maurizzio Sosso, Olga Anistratenko, Vitaliy Anistratenko
 
Vol 54, No 4 (2004): Gundolf Ernst Memorial Volume Linking southern Poland and northern Germany: Campanian cephalopods, inoceramid bivalves and echinoids Abstract   PDF
John W.M. Jagt, Ireneusz Walaszczyk, Elena A. Yazykova, Michał Zatoń
 
Vol 65, No 2 (2015) Lithospheric structure of the Arabian Shield from joint inversion of P- and S-wave receiver functions and dispersion velocities Abstract   PDF
Abdullah Al-Amri
 
Vol 58, No 1 (2008) Lithostratigraphy and regional significance of the Nowa Słupia Group (Upper Silurian) of the Łysogóry Region (Holy Cross Mountains, Central Poland) Abstract   PDF
Wojciech Kozłowski
 
Vol 28, No 4 (1978) Litofacje jury środkowej i dolnego oksfordu obszaru radomsko-lubelskiego Abstract   PDF
Teresa Niemczycka
 
Vol 14, No 1 (1964) Litologia jurajskich skał węglanowych między Tokarnią a Chmielnikiem Abstract   PDF
Czesław Peszat
 
Vol 26, No 4 (1976) Litostratigrafia osadów jury górnej na obszarze IubeIskim Abstract   PDF
Teresa Niemczycka
 
Vol 25, No 4 (1975) Litostratygrafia osadów kambru i wendu w rejonie Łeby Abstract   PDF
Wiesław Bednarczyk, Maria Turnau-Morawska
 
Vol 59, No 1 (2009) Litt, T. (Ed.) 2007. Stratigraphie von Deutschland – Quartär. Eiszeitalter und Gegenwart, 56, 138 pp., 6 text-figs, 2 tables. Schweizerbart`sche Verlagsbuchhandlung (Nägele u. Obermiller); Stuttgart. Abstract   PDF
Jerzy Nitychoruk
 
Vol 50, No 4 (2000) Lofer-type cyclothems in the Upper Devonian of the Holy Cross Mts. (central Poland) Abstract   PDF
Stanisław Skompski, Michał Szulczewski
 
Vol 49, No 2 (1999): Circum-Arctic Palaeozoic Vertebrates Loganellia (Thelodonti, Agnatha) from the Lower Silurian of North Greenland Abstract   PDF
Henning Blom
 
Vol 63, No 4 (2013): Ryszard Marcinowski Memorial Volume Lower and Middle Cenomanian ammonites from the Morondava Basin, Madagascar Abstract   PDF
William J. Kennedy, Ireneusz Walaszczyk, Andrew S. Gale, Krzysztof Dembicz, Tomasz Praszkier
 
Vol 31, No 1-2 (1981) Lower and Middle Oxfordian ammonite biostratigraphy at Zalas in the Cracow Upland Abstract   PDF
Bronisław Andrzej Matyja, Radosław Tarkowski
 
Vol 35, No 3-4 (1985) Lower Cambrian and its trilobites in the Holy Cross Mts Abstract   PDF
Stanisław Orłowski
 
Vol 24, No 1 (1974) Lower Cambrian biostratigraphy in the Holy Cross Mts, based on the trilobite family Olenellidae Abstract   PDF
Stanisław Orłowski
 
561 - 640 of 1538 Items << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>