Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 9, No 3 (1959) Zagadnienie genezy krawędzi opinogórskiej Abstract   PDF
Zofia Michalska
 
Vol 7, No 1 (1957) Zagadnienie głównego uskoku śródsudeckiego w okolicy Pilchowic Abstract   PDF
Wiesława Schmuck
 
Vol 18, No 1 (1968) Zakrzywione rysy tektoniczne a mechanizm przemieszczeń uskokowych Abstract   PDF
Wojciech Jaroszewski
 
Vol 20, No 1 (1970) Zależność między budową geologiczną i spadkami rzeczywistymi terenu w okolicach Krzeszowa Abstract   PDF
Tomasz Jerzykiewicz, Andrzej Szumowski
 
Vol 6, No 4 (1956) Zarsy geologii okolic Rabki Abstract   PDF
Henryk Kozikowski
 
Vol 14, No 3 (1964) Zarys stratygrafii czwartorzędu i morfologia dorzecza dolnej Skrwy Abstract   PDF
Zbigniew Lamparski
 
Vol 20, No 2 (1970) Zastosowanie zdjęć lotniczych do badania utworów kimerydu południowo-zachodniego obrzeżenia mezozoicznego Gór Świętokrzyskich Abstract   PDF
Andrzej Pszczółkowski
 
Vol 20, No 1 (1970) Zastosowanie zdjęć lotniczych w problematyce badawczej górnego kimerydu południowo- zachodniego obrzeżenia mezozoicznego Gór Swiętokrzyskich Abstract   PDF
Andrzej Pszczółkowski
 
Vol 13, No 2 (1963) Zdjęcie geologiczne Wielkiej Świstówki oraz Kotła Mułowego i Litworowego Abstract   PDF
Jurij M. Kostiukow
 
Vol 34, No 1-2 (1984) Zechstein reefs of the Main Dolomite in Poland and their seismic recognition Abstract   PDF
Lech Antonowicz, Ludwik Knieszner
 
Vol 22, No 1 (1972) Zespół dolnoturońskiej mikrofauny z Krzeszowa Abstract   PDF
Barbara Teisseyre
 
Vol 6, No 1 (1956) Zespoły globotrunkan w turonie okolic Krakowa Abstract   PDF
Stefan Alexandrowicza
 
Vol 20, No 1 (1970) Zespoły otwornicowe najwyższego Oksfordu i dolnego kimerydu Wgżyny Wieluńskiej i ich znaczenie stratygraficzne Abstract   PDF
Jadwiga Grabowska
 
Vol 13, No 1 (1963) Zjawiska krasowe wschodniej części Tatr Polskich Abstract   PDF
Jerzy Głazek, Zbigniew Wójcik
 
Vol 2, No 1-2 (1951) Zjawiska krioturbacyjne współczesnej i plejstoceńskiej strefy peryglacjalnej Abstract   PDF
Alfred Jahn
 
Vol 15, No 1 (1965) Zlepieńce dębowieckie i fauna mioceńska z wiercenia B 4 koło Bielska Abstract   PDF
Konrad Konior, Wilhelm Krach
 
Vol 10, No 2 (1960) Zlepieniec glaukonitowy dolnego ordowiku okolic Międzygórza w Górach Świętokrzyskich Abstract   PDF
Maria Turnau-Morawska
 
Vol 7, No 2 (1957) Zlepieniec koperszadzki, jego geneza i wiek Abstract   PDF
Edward Passendorfer
 
Vol 3, No 1 (1953) Zlodowacenia czwartorzędowe i anomalie grawimetryczne na Niżu Europejskim Abstract   PDF
Bronisław Halicki, Tadeusz Olczak
 
Vol 20, No 3 (1970) Zmarszczki w strefie przybrzeża południowego Bałtyku Abstract   PDF
Stanisław Rudowski
 
Vol 7, No 1 (1957) Zmiana kierunków nacisków górotwórczych w strefie granicznej Sudetów Zachodnich i Wschodnich Abstract   PDF
Józef Oberc
 
Vol 5, No 3 (1955) Znaczenie analizy minerałów ciężkich w rozwiązywaniu zagadnień geologicznych Abstract   PDF
Maria Turnau-Morawska
 
Vol 20, No 1 (1970) Znaczenie brachiopodów z nadrodziny Rhynchonellacea w stratygrafii osadów górnojurajskich PoIski Abstract   PDF
Andrzej Wierzbowski
 
Vol 20, No 4 (1970) Znaczenie rdzeniowania bocznego dla diagnozy stratygraficznej Abstract   PDF
Danuta Natusiewicz-Dudziak
 
Vol 1, No 3 (1950) Znalezisko mamuta w Pieninach Abstract   PDF
Julian Kulczycki, Bronisław Halicki
 
Vol 5, No 2 (1955) Żółwie z pliocenu Polski Abstract   PDF
Marian Młynarski
 
Vol 1, No 2 (1950) Złoto rodzime i minerały towarzyszące w żyle kruszcowej pod Szczawnicą Abstract   PDF
Jan Wojciechowski
 
Vol 15, No 1 (1965) Łupki ogniotrwałe (iłowce krystaliczne) z warstw łaziskich w Śląsko-Krakowskim Zagłębiu Węglowym jako horyzonty przewodnie przy paralelizacji pokładów węgla Abstract   PDF
Jan Kuhl, Krystyna Kruszewska
 
Vol 59, No 1 (2009) δ18O and δ13C isotope investigation of the Late Glacial and early Holocene biogenic carbonates from the Lake Lednica sediments, western Poland Abstract   PDF
Karina Apolinarska
 
Vol 61, No 3 (2011) ‘Entobia balls’ in the Medobory Biohermal Complex (Middle Miocene, Badenian; western Ukraine) Abstract   PDF
Andrzej Radwański, Anna Wysocka, Marcin Górka
 
1521 - 1550 of 1550 Items << < 15 16 17 18 19 20