Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 20, No 1 (1970) Znaczenie brachiopodów z nadrodziny Rhynchonellacea w stratygrafii osadów górnojurajskich PoIski Abstract   PDF
Andrzej Wierzbowski
 
Vol 20, No 4 (1970) Znaczenie rdzeniowania bocznego dla diagnozy stratygraficznej Abstract   PDF
Danuta Natusiewicz-Dudziak
 
Vol 1, No 3 (1950) Znalezisko mamuta w Pieninach Abstract   PDF
Julian Kulczycki, Bronisław Halicki
 
Vol 5, No 2 (1955) Żółwie z pliocenu Polski Abstract   PDF
Marian Młynarski
 
Vol 1, No 2 (1950) Złoto rodzime i minerały towarzyszące w żyle kruszcowej pod Szczawnicą Abstract   PDF
Jan Wojciechowski
 
Vol 15, No 1 (1965) Łupki ogniotrwałe (iłowce krystaliczne) z warstw łaziskich w Śląsko-Krakowskim Zagłębiu Węglowym jako horyzonty przewodnie przy paralelizacji pokładów węgla Abstract   PDF
Jan Kuhl, Krystyna Kruszewska
 
Vol 59, No 1 (2009) δ18O and δ13C isotope investigation of the Late Glacial and early Holocene biogenic carbonates from the Lake Lednica sediments, western Poland Abstract   PDF
Karina Apolinarska
 
Vol 61, No 3 (2011) ‘Entobia balls’ in the Medobory Biohermal Complex (Middle Miocene, Badenian; western Ukraine) Abstract   PDF
Andrzej Radwański, Anna Wysocka, Marcin Górka
 
1521 - 1528 of 1528 Items << < 15 16 17 18 19 20