Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 71, No 2 (2021) Vestiges of Cambro-Ordovician continental accretion in the Carpathian-Balkan orogen: First evidence of the ‘Cenerian’ event in the central Serbo-Macedonian Unit Abstract   PDF
Darko Spahić, Zoran Bojić, Danica Popović, Tivadar Gaudenyi
 
Vol 56, No 3 (2006) Viséan and Bashkirian ammonoids from Central Iran Abstract   PDF
Vachik Hairapetian, Dieter Korn, Ali Bahrami
 
Vol 28, No 2 (1978) Vivianite from the Middle Jurassic fossiliferous concretions of Łuków, Polish Lowland Abstract   PDF
Adam Kulczycki, Jan Parafiniuk
 
Vol 63, No 4 (2013): Ryszard Marcinowski Memorial Volume Vojnovskytesidae – a new family of Mississippian Rugosa (Anthozoa) Abstract   PDF
Jerzy Fedorowski, Jürgen Kullmann
 
Vol 12, No 2 (1962) W sprawie rzekomego pliocenu w Kluszkowcach na Podhalu Abstract   PDF
Krzysztof Birkenmajer
 
Vol 22, No 1 (1972) W sprawie rzekomej transgresji kimerydy na Wyżynie Krakowskiej Abstract   PDF
Jerzy Głazek, Andrzej Wierzbowski
 
Vol 8, No 3 (1958) W sprawie sedymentacji eocenu tatrzańskiego Abstract   PDF
Edward Passendorfer
 
Vol 18, No 2 (1968) W sprawie tzw. "warstw ze Sztolni" w pienińskim pasie skałkowym Polski Abstract   PDF
Krzysztof Birkenmajer, Olga Pazdro
 
Vol 10, No 3 (1960) Wapień glaukonitowy z albu Wielkiej Równi w Tatrach Abstract   PDF
Maria Turnau-Morawska
 
Vol 5, No 3 (1955) Wapienie robaczkowe środkowego triasu serii wierchowej Tatr Abstract   PDF
Zbigniew Janusz Kotański
 
Vol 58, No 4 (2008) Wenlock (Silurian) graptolitic shales from the Kocaeli Peninsula (Derince–Izmit), NWTurkey Abstract   PDF
Valeri Sachanski, M. Cemal Göncüoglu, Ibrahim Gedik
 
Vol 20, No 4 (1970) Wgłębna budowa geologiczna na wschód od Krakowa Abstract   PDF
Eugeniusz Jawor
 
Vol 25, No 4 (1975) Wgłębna budowa geologiczna struktury Uciechów-Bogdaj Abstract   PDF
Julian Sokołowski
 
Vol 4, No 3 (1954) Wgłębna tektonika fliszu cieszyńskiego Abstract   PDF
Adam Tokarski
 
Vol 52, No 4 (2002) What is hot in sedimentary research over the millennium crossroad? Abstract   PDF
Grzegorz Racki
 
Vol 54, No 4 (2004): Gundolf Ernst Memorial Volume What is Inoceramus peruanus Brüggen, 1910 ? Abstract   PDF
Annie V. Dhondt, Ireneusz Walaszczyk, Nadejda Tchegliakova, Etienne Jaillard
 
Vol 58, No 2 (2008) When the “primitive” shark Tribodus (Hybodontiformes) meets the “modern” ray Pseudohypolophus (Rajiformes): the unique co-occurrence of these two durophagous Cretaceous selachians in Charentes (SWFrance) Abstract   PDF
Roman Vullo, Didier Néraudeuau
 
Vol 65, No 3 (2015) Where was the Magura Ocean? Abstract   PDF
Nestor Oszczypko, Andrzej Ślączka, Marta Oszczypko-Clowes, Barbara Olszewska
 
Vol 17, No 2 (1967) Wiadomość wstępna o trzeciorzędowej dolinie kopalnej z okolic Turka Abstract   PDF
Jan Czarnik
 
Vol 67, No 1 (2017): William Aubrey "Bill" Cobban Memorial Volume Part 2 William Aubrey “Bill” Cobban (1916-2015) Abstract   PDF
Stephen C. Hook, William J. Kennedy, Cindy Smith, Dan Grenard
 
Vol 66, No 4 (2016): William Aubrey "Bill" Cobban Memorial Volume Part 1 William Aubrey “Bill” Cobban; 31 th December 1916 – 21 st April 2015 Abstract   PDF
Ireneusz Walaszczyk, William J. Kennedy, Kevin C. McKinney
 
Vol 26, No 4 (1976) Wody termalne Sudetów Abstract   PDF
Jan Dowgiałło
 
Vol 28, No 4 (1978) Wpływ budowy podłoża na wykształcenie osadów permu w okolicach Radomska Abstract   PDF
Anna Morawska
 
Vol 18, No 4 (1968) Wpływ morfologii podłoża na rozwój sedymentacji czerwonego i białego spągowca w polskiej części obniżenia litewskiego Abstract   PDF
Bożena Łącka, Janina Motyl-Rakowska
 
Vol 25, No 1 (1975) Wpływ podłoża na skład minerałów ciężkich głównych wysp lessowych NW części Wyżyny Małopolskiej Abstract   PDF
Roman Chlebowski, Leszek Lindner
 
Vol 14, No 1 (1964) Współczesne żwiry i piaski górnego biegu Odry Abstract   PDF
Zdenek Riha
 
Vol 7, No 2 (1957) Współczesny transport i sedymentacja żwirów w dolinie Dunajca Abstract   PDF
Rafał Unrug
 
Vol 1, No 1 (1950) Wstęp Abstract   PDF
... Redakcja
 
Vol 19, No 4 (1969) Wstępna stratygrafia serii górnodewońskiej z niektórych wierceń zachodniej części niecki lubelskiej Abstract   PDF
Jerzy Kaliś
 
Vol 18, No 4 (1968) Wstępne dane o dewonie w strefie strukturalnej Chojnic (północno-zachodnia Polska) Abstract   PDF
Henryk Łobanowski
 
Vol 22, No 1 (1972) Wykształcenie facjalne wapieni opoczyńskich Abstract   PDF
Tadeusz Merta
 
Vol 29, No 4 (1979) Wykształcenie litofacjalne i konodonty wizeńskiego profilu Z okolic Olkusza Abstract   PDF
Hanna Matyja, Marek Narkiewicz
 
Vol 1, No 4 (1950) Wyniki badań botanicznych osadów interglacjalnych w dorzeczu Niemna Abstract   PDF
Maria Bremówna, Maria Sobolewska
 
Vol 6, No 4 (1956) Wyniki interpretacji anomalii siły ciężkości w południowej części Wału Pomorskiego Abstract   PDF
Zbigniew Fajklewicz
 
Vol 17, No 3 (1967) Wyspa lessowa Borkowic koło Przysuchej Abstract   PDF
Leszek Lindner
 
Vol 21, No 2 (1971) Wyspa lessowa Oblęgorka koło Kielc Abstract   PDF
Leszek Lindner
 
Vol 17, No 2 (1967) Występowanie wolnej krzemionki w dolomitach kruszconośnych i kruszcach niecki bytomskiej Abstract   PDF
Ewa Górecka
 
Vol 11, No 4 (1961) Z badań nad fliszem podhalańskim i magurskim na Podhalu Abstract   PDF
Bronisław Halicki
 
Vol 2, No 4 (1951) Z historii plejsctoceńskiego Bałtyku Abstract   PDF
Bronisław Halicki
 
Vol 1, No 2 (1950) Z zagadnień stratygrafii plejstocenu na Niżu Europejskim Abstract   PDF
Bronisław Halicki
 
Vol 17, No 1 (1967) Zagadnienia stratygrafii i sedymentacji ordowiku Łysogór w nawiązaniu do niektórych profilów obszaru południowego Abstract   PDF
Henryk Tomczyk, Maria Turnau-Morawska
 
Vol 9, No 3 (1959) Zagadnienie genezy krawędzi opinogórskiej Abstract   PDF
Zofia Michalska
 
Vol 7, No 1 (1957) Zagadnienie głównego uskoku śródsudeckiego w okolicy Pilchowic Abstract   PDF
Wiesława Schmuck
 
Vol 18, No 1 (1968) Zakrzywione rysy tektoniczne a mechanizm przemieszczeń uskokowych Abstract   PDF
Wojciech Jaroszewski
 
Vol 20, No 1 (1970) Zależność między budową geologiczną i spadkami rzeczywistymi terenu w okolicach Krzeszowa Abstract   PDF
Tomasz Jerzykiewicz, Andrzej Szumowski
 
Vol 6, No 4 (1956) Zarsy geologii okolic Rabki Abstract   PDF
Henryk Kozikowski
 
Vol 14, No 3 (1964) Zarys stratygrafii czwartorzędu i morfologia dorzecza dolnej Skrwy Abstract   PDF
Zbigniew Lamparski
 
Vol 20, No 2 (1970) Zastosowanie zdjęć lotniczych do badania utworów kimerydu południowo-zachodniego obrzeżenia mezozoicznego Gór Świętokrzyskich Abstract   PDF
Andrzej Pszczółkowski
 
Vol 20, No 1 (1970) Zastosowanie zdjęć lotniczych w problematyce badawczej górnego kimerydu południowo- zachodniego obrzeżenia mezozoicznego Gór Swiętokrzyskich Abstract   PDF
Andrzej Pszczółkowski
 
Vol 13, No 2 (1963) Zdjęcie geologiczne Wielkiej Świstówki oraz Kotła Mułowego i Litworowego Abstract   PDF
Jurij M. Kostiukow
 
Vol 34, No 1-2 (1984) Zechstein reefs of the Main Dolomite in Poland and their seismic recognition Abstract   PDF
Lech Antonowicz, Ludwik Knieszner
 
Vol 22, No 1 (1972) Zespół dolnoturońskiej mikrofauny z Krzeszowa Abstract   PDF
Barbara Teisseyre
 
Vol 6, No 1 (1956) Zespoły globotrunkan w turonie okolic Krakowa Abstract   PDF
Stefan Alexandrowicza
 
Vol 20, No 1 (1970) Zespoły otwornicowe najwyższego Oksfordu i dolnego kimerydu Wgżyny Wieluńskiej i ich znaczenie stratygraficzne Abstract   PDF
Jadwiga Grabowska
 
Vol 72, No 2 (2022) Zirconium silicates in a peralkaline granite: a record of the interplay of magmatic and hydrothermal processes (Ilímaussaq complex, Greenland) Abstract   PDF
Małgorzata Cegiełka, Bogusław Bagiński, Ray Macdonald, Harvey E. Belkin, Jakub Kotowski, Brian G.J. Upton
 
Vol 13, No 1 (1963) Zjawiska krasowe wschodniej części Tatr Polskich Abstract   PDF
Jerzy Głazek, Zbigniew Wójcik
 
Vol 2, No 1-2 (1951) Zjawiska krioturbacyjne współczesnej i plejstoceńskiej strefy peryglacjalnej Abstract   PDF
Alfred Jahn
 
Vol 15, No 1 (1965) Zlepieńce dębowieckie i fauna mioceńska z wiercenia B 4 koło Bielska Abstract   PDF
Konrad Konior, Wilhelm Krach
 
Vol 10, No 2 (1960) Zlepieniec glaukonitowy dolnego ordowiku okolic Międzygórza w Górach Świętokrzyskich Abstract   PDF
Maria Turnau-Morawska
 
Vol 7, No 2 (1957) Zlepieniec koperszadzki, jego geneza i wiek Abstract   PDF
Edward Passendorfer
 
Vol 3, No 1 (1953) Zlodowacenia czwartorzędowe i anomalie grawimetryczne na Niżu Europejskim Abstract   PDF
Bronisław Halicki, Tadeusz Olczak
 
Vol 20, No 3 (1970) Zmarszczki w strefie przybrzeża południowego Bałtyku Abstract   PDF
Stanisław Rudowski
 
Vol 7, No 1 (1957) Zmiana kierunków nacisków górotwórczych w strefie granicznej Sudetów Zachodnich i Wschodnich Abstract   PDF
Józef Oberc
 
Vol 5, No 3 (1955) Znaczenie analizy minerałów ciężkich w rozwiązywaniu zagadnień geologicznych Abstract   PDF
Maria Turnau-Morawska
 
Vol 20, No 1 (1970) Znaczenie brachiopodów z nadrodziny Rhynchonellacea w stratygrafii osadów górnojurajskich PoIski Abstract   PDF
Andrzej Wierzbowski
 
Vol 20, No 4 (1970) Znaczenie rdzeniowania bocznego dla diagnozy stratygraficznej Abstract   PDF
Danuta Natusiewicz-Dudziak
 
Vol 1, No 3 (1950) Znalezisko mamuta w Pieninach Abstract   PDF
Julian Kulczycki, Bronisław Halicki
 
Vol 5, No 2 (1955) Żółwie z pliocenu Polski Abstract   PDF
Marian Młynarski
 
Vol 1, No 2 (1950) Złoto rodzime i minerały towarzyszące w żyle kruszcowej pod Szczawnicą Abstract   PDF
Jan Wojciechowski
 
Vol 15, No 1 (1965) Łupki ogniotrwałe (iłowce krystaliczne) z warstw łaziskich w Śląsko-Krakowskim Zagłębiu Węglowym jako horyzonty przewodnie przy paralelizacji pokładów węgla Abstract   PDF
Jan Kuhl, Krystyna Kruszewska
 
Vol 59, No 1 (2009) δ18O and δ13C isotope investigation of the Late Glacial and early Holocene biogenic carbonates from the Lake Lednica sediments, western Poland Abstract   PDF
Karina Apolinarska
 
Vol 61, No 3 (2011) ‘Entobia balls’ in the Medobory Biohermal Complex (Middle Miocene, Badenian; western Ukraine) Abstract   PDF
Andrzej Radwański, Anna Wysocka, Marcin Górka
 
1521 - 1592 of 1592 Items << < 15 16 17 18 19 20