Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 52, No 1 (2002): Climate Changes – The Karst Record Uranium-series and radiocarbon dating of speleothems – methods and limitations Abstract   PDF
Helena Hercman, Tomasz Goslar
 
Vol 30, No 1 (1980) Uranium-series dating of the hominid-bearing travertine deposit at Bilzingsleben, G.D.R. and its stratigraphic significance Abstract   PDF
Jerzy Głazek, Russel S. Harmon, Krystian Nowak
 
Vol 3, No 1 (1953) Ursus wenzensis, nowy gatunek małego niedźwiedzia plioceńskiego Abstract   PDF
Jan Stach
 
Vol 66, No 3 (2016): Geological Sciences at the University of Warsaw Use of numerical methods for identification of hydrodynamic field and hydrogeochemical processes in the Quaternary multi-aquifer system Abstract   PDF
Tomasz Gruszczyński, Marzena Szostakiewicz-Hołownia, Włodzimierz Humnicki, Jerzy J. Małecki, Dorota Porowska, Marcin Stępień
 
Vol 9, No 3 (1959) Utwory albu z Maziarki pod Ćmielowem Abstract   PDF
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 6, No 1 (1956) Utwory czerwonego spągowca we wschodnim skrzydle antykliny dębnickiej Abstract   PDF
Krzysztof Birkenmajer
 
Vol 15, No 1 (1965) Utwory górnokredowe okolic Skąpego w zachodnim obrzeżeniu niecki łódzkiej Abstract   PDF
Jadwiga Grabowska, Andrzej Wierzbowski
 
Vol 25, No 4 (1975) Utwory najniższego dinantu z profilu Babilon 1 (Pomorze Zachodnie) Abstract   PDF
Krystyna Korejwo
 
Vol 2, No 3 (1951) Utwory stefańskie i permskie we wschodniej części Polskiego Zagłebia Węglowego Abstract   PDF
Stanisław Siedlecki
 
Vol 8, No 2 (1958) Utwory tufogeniczne w górnej kredzie niecki miechowskiej Abstract   PDF
Stefan Alexandrowicz, Włodzimierz Parachoniak
 
Vol 14, No 4 (1964) Uwagi o ewolucji strukturalnej Sudetów Abstract   PDF
Henryk Teisseyre
 
Vol 13, No 1 (1963) Uwagi o kierunkach luster tektonicznych w obrębie skał krystalicznych wyspy Goryczkowej Abstract   PDF
Jan Burchard
 
Vol 9, No 2 (1959) Uwagi o morfogenezie "trójkąta zakopiańskiego" w Kotlinie Zakopiańskiej Abstract   PDF
Kazimierz Guzik, Wanda Jaczynowska
 
Vol 20, No 4 (1970) Uwagi o środowisku sedymentacji niektórych osadów kemowych Abstract   PDF
Krzysztof Grzybowski
 
Vol 52, No 4 (2002) Vadose zone – challenges in hydrochemistry Abstract   PDF
Jerzy Małecki, Marek Matyjasik
 
Vol 58, No 2 (2008) Variation of the synarcual in the California Ray, Raja inornata (Elasmobranchii: Rajidae) Abstract   PDF
Kerin M. Claeson
 
Vol 36, No 4 (1986) Varve sedimentation in extraglacial ice-dammed lakes Abstract   PDF
Tadeusz Merta
 
Vol 68, No 3 (2018): Proceedings of the 14th International Symposium on Early and Lower Vertebrates Vascular structure of the earliest shark teeth Abstract   PDF
Carlos Martinez-Perez, Alba Martin-Lazaro, Humberto G Ferron, Martina Kirstein, Philip C.J. Donoghue, Hector Botella
 
Vol 56, No 3 (2006) Viséan and Bashkirian ammonoids from Central Iran Abstract   PDF
Vachik Hairapetian, Dieter Korn, Ali Bahrami
 
Vol 28, No 2 (1978) Vivianite from the Middle Jurassic fossiliferous concretions of Łuków, Polish Lowland Abstract   PDF
Adam Kulczycki, Jan Parafiniuk
 
Vol 63, No 4 (2013): Ryszard Marcinowski Memorial Volume Vojnovskytesidae – a new family of Mississippian Rugosa (Anthozoa) Abstract   PDF
Jerzy Fedorowski, Jürgen Kullmann
 
Vol 12, No 2 (1962) W sprawie rzekomego pliocenu w Kluszkowcach na Podhalu Abstract   PDF
Krzysztof Birkenmajer
 
Vol 22, No 1 (1972) W sprawie rzekomej transgresji kimerydy na Wyżynie Krakowskiej Abstract   PDF
Jerzy Głazek, Andrzej Wierzbowski
 
Vol 8, No 3 (1958) W sprawie sedymentacji eocenu tatrzańskiego Abstract   PDF
Edward Passendorfer
 
Vol 18, No 2 (1968) W sprawie tzw. "warstw ze Sztolni" w pienińskim pasie skałkowym Polski Abstract   PDF
Krzysztof Birkenmajer, Olga Pazdro
 
Vol 10, No 3 (1960) Wapień glaukonitowy z albu Wielkiej Równi w Tatrach Abstract   PDF
Maria Turnau-Morawska
 
Vol 5, No 3 (1955) Wapienie robaczkowe środkowego triasu serii wierchowej Tatr Abstract   PDF
Zbigniew Janusz Kotański
 
Vol 58, No 4 (2008) Wenlock (Silurian) graptolitic shales from the Kocaeli Peninsula (Derince–Izmit), NWTurkey Abstract   PDF
Valeri Sachanski, M. Cemal Göncüoglu, Ibrahim Gedik
 
Vol 20, No 4 (1970) Wgłębna budowa geologiczna na wschód od Krakowa Abstract   PDF
Eugeniusz Jawor
 
Vol 25, No 4 (1975) Wgłębna budowa geologiczna struktury Uciechów-Bogdaj Abstract   PDF
Julian Sokołowski
 
Vol 4, No 3 (1954) Wgłębna tektonika fliszu cieszyńskiego Abstract   PDF
Adam Tokarski
 
Vol 52, No 4 (2002) What is hot in sedimentary research over the millennium crossroad? Abstract   PDF
Grzegorz Racki
 
Vol 54, No 4 (2004): Gundolf Ernst Memorial Volume What is Inoceramus peruanus Brüggen, 1910 ? Abstract   PDF
Annie V. Dhondt, Ireneusz Walaszczyk, Nadejda Tchegliakova, Etienne Jaillard
 
Vol 58, No 2 (2008) When the “primitive” shark Tribodus (Hybodontiformes) meets the “modern” ray Pseudohypolophus (Rajiformes): the unique co-occurrence of these two durophagous Cretaceous selachians in Charentes (SWFrance) Abstract   PDF
Roman Vullo, Didier Néraudeuau
 
Vol 65, No 3 (2015) Where was the Magura Ocean? Abstract   PDF
Nestor Oszczypko, Andrzej Ślączka, Marta Oszczypko-Clowes, Barbara Olszewska
 
Vol 17, No 2 (1967) Wiadomość wstępna o trzeciorzędowej dolinie kopalnej z okolic Turka Abstract   PDF
Jan Czarnik
 
Vol 67, No 1 (2017): William Aubrey "Bill" Cobban Memorial Volume Part 2 William Aubrey “Bill” Cobban (1916-2015) Abstract   PDF
Stephen C. Hook, William J. Kennedy, Cindy Smith, Dan Grenard
 
Vol 66, No 4 (2016): William Aubrey "Bill" Cobban Memorial Volume Part 1 William Aubrey “Bill” Cobban; 31 th December 1916 – 21 st April 2015 Abstract   PDF
Ireneusz Walaszczyk, William J. Kennedy, Kevin C. McKinney
 
Vol 26, No 4 (1976) Wody termalne Sudetów Abstract   PDF
Jan Dowgiałło
 
Vol 28, No 4 (1978) Wpływ budowy podłoża na wykształcenie osadów permu w okolicach Radomska Abstract   PDF
Anna Morawska
 
Vol 18, No 4 (1968) Wpływ morfologii podłoża na rozwój sedymentacji czerwonego i białego spągowca w polskiej części obniżenia litewskiego Abstract   PDF
Bożena Łącka, Janina Motyl-Rakowska
 
Vol 25, No 1 (1975) Wpływ podłoża na skład minerałów ciężkich głównych wysp lessowych NW części Wyżyny Małopolskiej Abstract   PDF
Roman Chlebowski, Leszek Lindner
 
Vol 14, No 1 (1964) Współczesne żwiry i piaski górnego biegu Odry Abstract   PDF
Zdenek Riha
 
Vol 7, No 2 (1957) Współczesny transport i sedymentacja żwirów w dolinie Dunajca Abstract   PDF
Rafał Unrug
 
Vol 1, No 1 (1950) Wstęp Abstract   PDF
... Redakcja
 
Vol 19, No 4 (1969) Wstępna stratygrafia serii górnodewońskiej z niektórych wierceń zachodniej części niecki lubelskiej Abstract   PDF
Jerzy Kaliś
 
Vol 18, No 4 (1968) Wstępne dane o dewonie w strefie strukturalnej Chojnic (północno-zachodnia Polska) Abstract   PDF
Henryk Łobanowski
 
Vol 22, No 1 (1972) Wykształcenie facjalne wapieni opoczyńskich Abstract   PDF
Tadeusz Merta
 
Vol 29, No 4 (1979) Wykształcenie litofacjalne i konodonty wizeńskiego profilu Z okolic Olkusza Abstract   PDF
Hanna Matyja, Marek Narkiewicz
 
Vol 1, No 4 (1950) Wyniki badań botanicznych osadów interglacjalnych w dorzeczu Niemna Abstract   PDF
Maria Bremówna, Maria Sobolewska
 
Vol 6, No 4 (1956) Wyniki interpretacji anomalii siły ciężkości w południowej części Wału Pomorskiego Abstract   PDF
Zbigniew Fajklewicz
 
Vol 17, No 3 (1967) Wyspa lessowa Borkowic koło Przysuchej Abstract   PDF
Leszek Lindner
 
Vol 21, No 2 (1971) Wyspa lessowa Oblęgorka koło Kielc Abstract   PDF
Leszek Lindner
 
Vol 17, No 2 (1967) Występowanie wolnej krzemionki w dolomitach kruszconośnych i kruszcach niecki bytomskiej Abstract   PDF
Ewa Górecka
 
Vol 11, No 4 (1961) Z badań nad fliszem podhalańskim i magurskim na Podhalu Abstract   PDF
Bronisław Halicki
 
Vol 2, No 4 (1951) Z historii plejsctoceńskiego Bałtyku Abstract   PDF
Bronisław Halicki
 
Vol 1, No 2 (1950) Z zagadnień stratygrafii plejstocenu na Niżu Europejskim Abstract   PDF
Bronisław Halicki
 
Vol 17, No 1 (1967) Zagadnienia stratygrafii i sedymentacji ordowiku Łysogór w nawiązaniu do niektórych profilów obszaru południowego Abstract   PDF
Henryk Tomczyk, Maria Turnau-Morawska
 
Vol 9, No 3 (1959) Zagadnienie genezy krawędzi opinogórskiej Abstract   PDF
Zofia Michalska
 
Vol 7, No 1 (1957) Zagadnienie głównego uskoku śródsudeckiego w okolicy Pilchowic Abstract   PDF
Wiesława Schmuck
 
Vol 18, No 1 (1968) Zakrzywione rysy tektoniczne a mechanizm przemieszczeń uskokowych Abstract   PDF
Wojciech Jaroszewski
 
Vol 20, No 1 (1970) Zależność między budową geologiczną i spadkami rzeczywistymi terenu w okolicach Krzeszowa Abstract   PDF
Tomasz Jerzykiewicz, Andrzej Szumowski
 
Vol 6, No 4 (1956) Zarsy geologii okolic Rabki Abstract   PDF
Henryk Kozikowski
 
Vol 14, No 3 (1964) Zarys stratygrafii czwartorzędu i morfologia dorzecza dolnej Skrwy Abstract   PDF
Zbigniew Lamparski
 
Vol 20, No 2 (1970) Zastosowanie zdjęć lotniczych do badania utworów kimerydu południowo-zachodniego obrzeżenia mezozoicznego Gór Świętokrzyskich Abstract   PDF
Andrzej Pszczółkowski
 
Vol 20, No 1 (1970) Zastosowanie zdjęć lotniczych w problematyce badawczej górnego kimerydu południowo- zachodniego obrzeżenia mezozoicznego Gór Swiętokrzyskich Abstract   PDF
Andrzej Pszczółkowski
 
Vol 13, No 2 (1963) Zdjęcie geologiczne Wielkiej Świstówki oraz Kotła Mułowego i Litworowego Abstract   PDF
Jurij M. Kostiukow
 
Vol 34, No 1-2 (1984) Zechstein reefs of the Main Dolomite in Poland and their seismic recognition Abstract   PDF
Lech Antonowicz, Ludwik Knieszner
 
Vol 22, No 1 (1972) Zespół dolnoturońskiej mikrofauny z Krzeszowa Abstract   PDF
Barbara Teisseyre
 
Vol 6, No 1 (1956) Zespoły globotrunkan w turonie okolic Krakowa Abstract   PDF
Stefan Alexandrowicza
 
Vol 20, No 1 (1970) Zespoły otwornicowe najwyższego Oksfordu i dolnego kimerydu Wgżyny Wieluńskiej i ich znaczenie stratygraficzne Abstract   PDF
Jadwiga Grabowska
 
Vol 13, No 1 (1963) Zjawiska krasowe wschodniej części Tatr Polskich Abstract   PDF
Jerzy Głazek, Zbigniew Wójcik
 
Vol 2, No 1-2 (1951) Zjawiska krioturbacyjne współczesnej i plejstoceńskiej strefy peryglacjalnej Abstract   PDF
Alfred Jahn
 
Vol 15, No 1 (1965) Zlepieńce dębowieckie i fauna mioceńska z wiercenia B 4 koło Bielska Abstract   PDF
Konrad Konior, Wilhelm Krach
 
Vol 10, No 2 (1960) Zlepieniec glaukonitowy dolnego ordowiku okolic Międzygórza w Górach Świętokrzyskich Abstract   PDF
Maria Turnau-Morawska
 
Vol 7, No 2 (1957) Zlepieniec koperszadzki, jego geneza i wiek Abstract   PDF
Edward Passendorfer
 
Vol 3, No 1 (1953) Zlodowacenia czwartorzędowe i anomalie grawimetryczne na Niżu Europejskim Abstract   PDF
Bronisław Halicki, Tadeusz Olczak
 
Vol 20, No 3 (1970) Zmarszczki w strefie przybrzeża południowego Bałtyku Abstract   PDF
Stanisław Rudowski
 
Vol 7, No 1 (1957) Zmiana kierunków nacisków górotwórczych w strefie granicznej Sudetów Zachodnich i Wschodnich Abstract   PDF
Józef Oberc
 
Vol 5, No 3 (1955) Znaczenie analizy minerałów ciężkich w rozwiązywaniu zagadnień geologicznych Abstract   PDF
Maria Turnau-Morawska
 
1441 - 1520 of 1528 Items << < 14 15 16 17 18 19 20 > >>