Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 18, No 4 (1968) Stratygrafia górnego syluru z otworów Chojnice 3 i Stobno 1 (NW Polska) Abstract   PDF
Lech Teller, Krystyna Korejwo
 
Vol 12, No 1 (1962) Stratygrafia górnej jury w Czarnogłowach i Swiętoszewie Abstract   PDF
Andrzej Wilczyński
 
Vol 13, No 3-4 (1963) Stratygrafia i litologia triasu regli zakopiańskich Abstract   PDF
Zbigniew Kotańśki
 
Vol 14, No 3 (1964) Stratygrafia i paleomorfologia plejstocenu okolic Wychódźca nad Wisłą Abstract   PDF
Krystyna Kopczyńska-Żandarska
 
Vol 14, No 4 (1964) Stratygrafia i petrografia ordowiku Brzezin k. Morawicy w Górach Świetokrzyskich Abstract   PDF
Henryk Tomczyk, Maria Turnau-Morawska
 
Vol 28, No 4 (1978) Stratygrafia i rozwój facjalny górnego dewonu między Olkuszem a Zawierciem Abstract   PDF
Marek Narkiewicz
 
Vol 5, No 1 (1955) Stratygrafia interglacjału Szeląga pod Poznaniem Abstract   PDF
Ludwik Sawicki
 
Vol 7, No 1 (1957) Stratygrafia jednostki Węglówki na podstawie mikrofauny Abstract   PDF
Felicja Huss
 
Vol 18, No 4 (1968) Stratygrafia karbonu z wierceń Marszowice l i Koniusza l (niecka miechowska) Abstract   PDF
Krystyna Korejwo, Lech Teller
 
Vol 18, No 1 (1968) Stratygrafia karbonu zachodniej części niecki lubelskiej Abstract   PDF
Krystyna Krojewo, Lech Teller
 
Vol 17, No 2 (1967) Stratygrafia mastrychtu okolic Tomaszowa Lubelskiego, Zamościa i Kryłowa Abstract   PDF
Aleksander Nowiński
 
Vol 6, No 4 (1956) Stratygrafia miocenu Przedgórza Karpat Środkowych na podstawie mikrofauny Abstract   PDF
Zbigniew Kirchner
 
Vol 21, No 2 (1971) Stratygrafia osadów czwartorzędowych w dolinie środkowej Nidy Abstract   PDF
Maciej Hakenberg, Leszek Lindner
 
Vol 17, No 3 (1967) Stratygrafia plejstocenu północnego Mazowsza w świetle nowych danych Abstract   PDF
Zofia Michalska
 
Vol 27, No 4 (1977) Stratygrafia pstrego piaskowca na południowozachodnim brzegu monokliny przedsudeckiej Abstract   PDF
Ryszard Fuglewicz
 
Vol 20, No 3 (1970) Stratygrafia sedymentacja i paleogeografia cechsztyn u na obszarze Pomorza Abstract   PDF
Hubert Szaniawski
 
Vol 18, No 4 (1968) Stratygrafia utworów paleozoicznych z wiercenia Strożyska 5 (niecka miechowska) Abstract   PDF
Wiesław Bednarczyk, Krystyna Korejwo, Henryk Łobanowski, Lech Teller
 
Vol 16, No 1 (1966) Stratygrafia wapieni z Mójczy pod Kielcami (Góry Świętokrzyskie) Abstract   PDF
Wiesław Bednarczyk
 
Vol 4, No 3 (1954) Stratygrafia wysokiego tarasu erozyjno-akumulacyjnego pea-Wisły w Górze Puławskiej Abstract   PDF
Ludwik Sawicki
 
Vol 23, No 2 (1973) Strefa grejzenowa Mlądz-Kamień-Pobiedna na Pogórzu Izerskim Abstract   PDF
Łukasz Karwowski
 
Vol 16, No 2 (1966) Strefy facjalne dolnego karbonu antyklinorium śląsko-krakowskiego Abstract   PDF
Karol Bojkowski, Stanisław Bukowy
 
Vol 66, No 3 (2016): Geological Sciences at the University of Warsaw Stress-strain behaviour analysis of Middle Polish glacial tills from Warsaw (Poland) based on the interpretation of advanced field and laboratory tests Abstract   PDF
Anna Bąkowska, Paweł Dobak, Ireneusz Gawriuczenkow, Kamil Kielbasiński, Tomasz Szczepański, Jerzy Trzciński, Emilia Wójcik, Piotr Zawrzykraj
 
Vol 57, No 4 (2007) Strike-slip faulting in the Kielce Unit, Holy Cross Mountains, central Poland Abstract   PDF
Andrzej Konon
 
Vol 18, No 1 (1968) Stromatolity jurajskie w Polsce Abstract   PDF
Michał Szulczewski
 
Vol 15, No 4 (1965) Stromatolity z albu wierchowego Tatr Abstract   PDF
Jerzy Niegodzisz
 
Vol 13, No 1 (1963) Stromatolity z batonu wierchowego Tatr Abstract   PDF
Michał Szulczewski
 
Vol 64, No 3 (2014) Stromatoporoid beds and flat-pebble conglomerates interpreted as tsunami deposits in the Upper Silurian of Podolia, Ukraine Abstract   PDF
Piotr Łuczyński, Stanisław Skompski, Wojciech Kozłowski
 
Vol 59, No 3 (2009) Stromatoporoid growth orientation as a tool in palaeotopography: a case study from the Kadzielnia Quarry, Holy Cross Mountains, central Poland Abstract   PDF
Piotr Luczynski
 
Vol 53, No 1 (2003) Stromatoporoid morphology in the Devonian of the Holy Cross Mountains, Poland, and its palaeoenvironmental significance Abstract   PDF
Piotr Łuczyński
 
Vol 31, No 3-4 (1981) Structural analysis of the Devonian exposures within the middle part of the Bodzentyn syncline in the Holy Cross Mts Abstract   PDF
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 30, No 1 (1980) Structural sequence in the gneissose complex of eastern Finland as a basis for correlation in the Presvecokarelides Abstract   PDF
D.B. Bowes
 
Vol 9, No 2 (1959) Struktury litoralne w liasie w Dolince Smytniej Abstract   PDF
Andrzej Radwański
 
Vol 10, No 3 (1960) Struktury na powierzchniach warstw w górnym kambrze Wielkiej Wiśniówki pod Kielcami Abstract   PDF
Andrzej Radwański, Piotr Roniewicz
 
Vol 25, No 4 (1975) Struktury tektoniczne w utworach kredowych niecki warszawskiej i ich związek z dyslokacjami podłoża Abstract   PDF
Maria Bac-Moszaszwili, Anna Morawska
 
Vol 22, No 1 (1972) Struktury związane ze zlodzeniem plaży południowego Bałtyku Abstract   PDF
Jerzy Giżejewski, Stanisław Rudowski
 
Vol 41, No 1-2 (1991) Succession of the Tithonian to Berriasian brachiopod faunas at Rogoznik, Pieniny Klippen Belt Abstract   PDF
Wiesław Barczyk
 
Vol 31, No 1-2 (1981) Suidae and Tayassuidae (Artiodactyla, Mammalia) from the Miocene of Przeworno in Lower Silesia Abstract   PDF
Henryk Kubiak
 
Vol 46, No 3-4 (1996) Sulfate minerals and their origin in the weathering zone of the pyrite-bearing shists at Wieściszowice (Rudawy Janowickie Mts, Western Sudetes) Abstract   PDF
Jan Parafiniuk
 
Vol 31, No 1-2 (1981) Sulfide minerals from the barite-flourite deposit at Stanisławów in the Kaczawa Mts, Lower Silesia Abstract   PDF
Łukasz Karwowski, Włodzimierz Kowalski
 
Vol 66, No 2 (2016) Sulfur isotope patterns of iron sulfide and barite nodules in the Upper Cretaceous Chalk of England and their regional significance in the origin of coloured chalks Abstract   PDF
Christopher V. Jeans, Alexandra V. Turchyn, Xu-Fang Hu
 
Vol 66, No 3 (2016): Geological Sciences at the University of Warsaw Sulphate and arsenate minerals as environmental indicators in the weathering zones of selected ore deposits, Western Sudetes, Poland Abstract   PDF
Jan Parafiniuk, Rafał Siuda, Andrzej Borkowski
 
Vol 29, No 3 (1979) Supplementary notes on elasmobranch and teleost fish remains from the Korytnica Clays (Middle Miocene; Holy Cross Mountains, Central Poland) Abstract   PDF
Ortwin Schultz
 
Vol 68, No 3 (2018): Proceedings of the 14th International Symposium on Early and Lower Vertebrates Symmoriiform sharks from the Pennsylvanian of Nebraska Abstract   PDF
Michał Ginter
 
Vol 27, No 2 (1977) Synecology of macroberithic assemblages of the Korytnica Clays (Middle Miocene; Holy Cross Mountains, Poland) Abstract   PDF
Antoni Hoffman
 
Vol 34, No 1-2 (1984) Synmetamorphic penetrative mylonitization in orthogneisses of the Bystrzyca Mts, Sudetes Abstract   PDF
Andrzej Żelaźniewicz
 
Vol 22, No 2 (1972) Synsedimentary disturbances in Middle Triassic carbonates of the Holy Cross Mts Abstract   PDF
Anna Bialik, Jerzy Trammer, Tomasz Zapaśnik
 
Vol 59, No 2 (2009) Synthrusting remagnetization of the Krížna nappe: high resolution palaeo- and rock magnetic study in the Strážovce section, Strážovské vrchy Mts, Central West Carpathians (Slovakia) Abstract
Jacek Grabowski, Jozef Michalik, Rafal Szaniawski, Izabella Grotek
 
Vol 66, No 2 (2016) Systematic palaeontology of the Perisphinctoidea in the Jurassic/Cretaceous boundary interval at Le Chouet (Drôme, France), and its implications for biostratigraphy Abstract   PDF
Camille Frau, Luc G. Bulot, William A.P. Wimbledon, Christina Ifrim
 
Vol 58, No 2 (2008) Systematics and dental system reconstruction of the durophagous chondrichthyan Lagarodus JAEKEL, 1898 Abstract   PDF
Oleg A. Lebedev
 
Vol 35, No 1-2 (1985) Table of content (34) Abstract   PDF
Acta Geologica Polonica AGP
 
Vol 41, No 3-4 (1991) Table of contents Abstract   PDF
Acta Geologica Polonica AGP
 
Vol 37, No 3-4 (1987) Table of contents Abstract   PDF
Acta Geologica Polonica AGP
 
Vol 35, No 3-4 (1985) Table of contents Abstract   PDF
Acta Geologica Polonica AGP
 
Vol 29, No 4 (1979) Table of contents Abstract   PDF
AGP Acta Geologica Polonica
 
Vol 27, No 4 (1977) Table of contents Abstract   PDF
AGP Acta Geologica Polonica
 
Vol 23, No 1 (1973) Tabulate corals from Dalnia in the Holy Cross Mts Abstract   PDF
Anna Stasińska
 
Vol 60, No 4 (2010) Taphonomy of Oligocene teleost fishes from the Outer Carpathians of Poland Abstract   PDF
Malgorzata Bienkowska-Wasiluk
 
Vol 53, No 3 (2003) Taxonomic interpretation and sexual dimorphism in the Early Cretaceous (Valanginian) ammonite Valanginites nucleus (ROEMER, 1841) Abstract   PDF
Izabela Ploch
 
Vol 70, No 1 (2020) Taxonomic problems of some zonal species of the genus Palmatolepis and the correlation of the Frasnian of the East European Platform with conodont zonations Abstract   PDF
Nonna S. Ovnatanova, Lyudmila I. Kononova
 
Vol 60, No 3 (2010) Taxonomy and palaeoecology of the Early Jurassic macroflora from Odrowąż, central Poland Abstract   PDF
Maria Barbacka, Jadwiga Ziaja, Elzbieta Wcislo-Luraniec
 
Vol 65, No 4 (2015) Taxonomy and taphonomy of Cenomanian (Upper Cretaceous) nautilids from Annopol, Poland Abstract   PDF
Marcin Machalski, Markus Wilmsen
 
Vol 23, No 2 (1973) Tectonic lineaments in Northern Libya Abstract   PDF
Stanisław Ostaficzuk
 
Vol 54, No 1 (2004) Tectonic origin of the unique Holocene travertine from the Holy Cross Mts.: microbially and abiologically mediated calcium carbonate, and manganese oxide precipitation Abstract   PDF
Michał Gruszczyński, Bolesław J. Kowalski, Robert Sołtysik, Helena Hercman
 
Vol 55, No 2 (2005) Tectonically-controlled sedimentation of Cenozoic deposits from selected basins along the Vietnamese segment of the Red River Fault Zone Abstract   PDF
Anna Wysocka, Anna Świerczewska
 
Vol 26, No 3 (1976) Tectonics in the Baltic Shield in the period 2000-1500 million years ago Abstract   PDF
D.R. Bowes
 
Vol 29, No 1 (1979) Tectonics of the Łysogóry unit in the Holy Cross Mts Abstract   PDF
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 29, No 4 (1979) Teisseyre-Tornquist tectonic zone: some interpretative implications of recent geological and geophysical investigations Abstract   PDF
Jerzy Znosko
 
Vol 11, No 2-3 (1961) Tektogeneza i rekonstrukcja paleogeografii pasma wierchowego w Tatrach Abstract   PDF
Zbigniew Kotański
 
Vol 18, No 4 (1968) Tektonika Góry Przedziwnej w południowo-zachodnim zapleczu Iwonicza-Zdroju Abstract   PDF
Adam Tokarski
 
Vol 21, No 2 (1971) Tektonika jednostki Bobrowca w Tatrach Zachodnich Abstract   PDF
Maria Bac
 
Vol 23, No 4 (1973) Tektonika jednostki bocheńskiej i brzegu jednostki śląskiej między Rabą a Uszwicą Abstract   PDF
Zbigniew Romuald Olewicz
 
Vol 11, No 4 (1961) Tektonika kulmowej ostrogi Jabłowa Abstract   PDF
Kazimierz Dziedzic
 
Vol 3, No 3 (1953) Tektonika pd. części Wyżyny Krakowskiej Abstract   PDF
Stanisław Dżułyński
 
Vol 22, No 3 (1972) Tektonika, północnego skrzydła synklinorium podhalańskiego w rejonie Niedzicy Abstract   PDF
Wojciech Morawski
 
Vol 20, No 1 (1970) Tektonika północno-wschodniej części karbonu noworudzkiego Abstract   PDF
Kazimierz Dziedzic
 
Vol 13, No 3-4 (1963) Tektonika regli zakopiańskich Abstract   PDF
Kazimierz Guzik, Zbigniew Kotański
 
Vol 8, No 2 (1958) Tektonika serii wierchowej na wschodnim zboczu Bobrowca Abstract   PDF
Wojciech Jaroszewski
 
Vol 13, No 1 (1963) Tektonika serii wierchowej w górnych piętrach Doliny Kościeliskiej w Tatrach Abstract   PDF
Wojciech Jaroszewski
 
Vol 22, No 3 (1972) Tektonika strefy osiowej synklinorium podhalańskiego w rejonie Bukowiny Tatrzańskiej Abstract   PDF
Jerzy Pepol
 
Vol 10, No 1 (1960) Tektonika Wschodnich Karkonoszy i ich stanowisko w budowle Sudetów Abstract   PDF
Józef Oberc
 
1121 - 1200 of 1528 Items << < 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 > >>