Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 22, No 4 (1972) Prekambr i kambr wyniesienia Łeby (NW Polska) Abstract   PDF
Wiesław Bednarczyk
 
Vol 8, No 1 (1958) Próba odtworzenia procesu formowania się rzeźby polodowcowej – Eksperyment geomorfologiczny Abstract   PDF
Stefan Zbigniew Różycki
 
Vol 9, No 1 (1959) Próba ustalenia nowych poziomów korelacyjnych w warstwach krośnieńskich Karpat Polskich Abstract   PDF
Stanisław Jucha, Janusz Kotlarczyk
 
Vol 19, No 2 (1969) Próba wyjaśnienia genezy spękań ciosowych margli opolskich Abstract   PDF
Tomasz Jerzykiewicz
 
Vol 23, No 3 (1973) Problematyka stratygraficzna górnej jury z kilku wierceń w synklinorium warszawskim Abstract   PDF
Jan Kutek, Bronisław Andrzej Matyja, Andrzej Wierzbowski
 
Vol 12, No 4 (1962) Problematyka stratygraficzna kimerydu i najwyższego oksfordu Polski Abstract   PDF
Jan Kutek
 
Vol 10, No 3 (1960) Produkty wietrzenia bazaltów w rejonie Lubania na Dolnym Śląsku Abstract   PDF
Stefan Kozłowski, Włodzimierz Parachoniak
 
Vol 50, No 1 (2000): Henryk Makowski Memorial Volume Professor Henryk Makowski (1910-1997) Abstract   PDF
Michał Szulczewski, Andrzej Radwański, Ryszard Marcinowski
 
Vol 70, No 4 (2020) Professor Piotr Roniewicz (1936-2019) In memoriam Abstract   PDF
Anna Wysocka, Ewa Głowniak, Michał Szulczewski, Stanisław Rudowski, Jerzy Giżejewski, Paweł Henryk Karnkowski, Joanna Pinińska, Grzegorz Pieńkowski, Stanisław Skompski, Ewa Słaby, Anna Kalinowska, Gerard Sawicki
 
Vol 3, No 3 (1953) Profil utworów interglacjalnych w Ciechankach Krzesimowskich koło Łęczny Abstract   PDF
Alfred Jahn
 
Vol 58, No 2 (2008) Protodus jexiWoodward, 1892 (Chondrichthyes), from the Lower Devonian Campbellton Formation, New Brunswick, Canada Abstract   PDF
Susan Turner, Randall F. Miller
 
Vol 55, No 3 (2005) Provenance analyses of the Late Cretaceous - Palaeocene deposits of the Magura Basin (Polish Western Carpathians) - evidence from a study of the heavy minerals Abstract   PDF
Nestor Oszczypko, Dorota Sałata
 
Vol 7, No 3 (1957) Przegrzebki (Pectinidae)z miocenu Górnego Śląska Abstract   PDF
Wilhelm Krach
 
Vol 20, No 2 (1970) Przejawy mineralizacji kruszcowej w utworach paleozoicznych z Będkowic koło Krzeszowic Abstract   PDF
Ewa Górecka
 
Vol 14, No 2 (1964) Przejawy tektoniki mioceńskiej w Zagłębiu Górnośląskim Abstract   PDF
Stefan Witold Alexandrowicz
 
Vol 17, No 1 (1967) Przekątne warstwowanie i struktury•organiczne (Chondrites) w cenomańskich piaskowcach z Brzeżna Abstract   PDF
Maciej Hakenberg
 
Vol 14, No 3 (1964) Przekrój geologiczny przez utwory czwartorzędowe na linii Wyszogród-Sochaczew Abstract   PDF
Wanda Laskowska-Wysoczańska
 
Vol 15, No 3 (1965) Przekrój geologiczny wschodniego zbocza Doliny Kościeliskiej w Tatrach w historycznym rozwoju Abstract   PDF
Zbigniew Kotański
 
Vol 19, No 4 (1969) Przewodni horyzont problematyków w wapieniu muszlowym Ziemi Lubuskiej Abstract   PDF
Adam Tokarski
 
Vol 20, No 1 (1970) Przyczynek do analizy orientacji kwarcu w fałdach z krystaliniku niemczańsko- kamienieckiego Abstract   PDF
Helena Dziedzicowa
 
Vol 16, No 4 (1966) Przyczynek do znajomości fauny górnokredowej w przełomie środkowej Wisły Abstract   PDF
Zygmunt Kurlenda
 
Vol 5, No 1 (1955) Przyczynki do znajomości miocenu okolic Krakowa Abstract   PDF
Ryszard Gradziński
 
Vol 50, No 3 (2000) Pueblo, Colorado, USA, candidate Global Boundary Stratotype Section and Point for the base of the Turonian Stage of the Cretaceous, and for the base of the Middle Turonian Substage, with a revision of the Inoceramidae (Bivalvia) Abstract   PDF
William J. Kennedy, Ireneusz Walaszczyk, William A. Cobban
 
Vol 68, No 2 (2018) Quantitative data on the genus Loftusia from the Zagros Mts., northern Iraq Abstract   PDF
Muhittin Görmüş, Qahtan A.M. Al Nuaimy, Fadhil A Ameen (Lawa)
 
Vol 63, No 4 (2013): Ryszard Marcinowski Memorial Volume Quartz c-axis fabrics in constrictionally strained orthogneisses: implications for the evolution of the Orlica-Śnieżnik Dome, the Sudetes, Poland Abstract   PDF
Andrzej Żelaźniewicz, Olga Kromuszczyńska, Natalia Biegała
 
Vol 33, No 1-4 (1983) Quaternary glaciations of South Spitsbergen and their correlation with Scandinavian glaciations of Poland Abstract   PDF
Leszek Lindner, Leszek Marks, Kazimierz Pękala
 
Vol 66, No 3 (2016): Geological Sciences at the University of Warsaw Quaternary stratigraphy and palaeogeography of Poland Abstract   PDF
Leszek Marks, Jan Dzierżek, Robert Janiszewski, Jarosław Kaczorowski, Leszek Lindner, Aleksandra Majecka, Michał Makos, Marcin Szymanek, Anna Tołoczko Pasek, Barbara Woronko
 
Vol 59, No 4 (2009) Queues of blind phacopid trilobites Trimerocephalus: A case of frozen behaviour of Early Famennian age from the Holy Cross Mountains, Central Poland Abstract   PDF
Andrzej Radwanski, Adrian Kin, Urszula Radwanska
 
Vol 63, No 3 (2013) Radiocarbon ages of bones from Vistulian (Weichselian) cave deposits in Poland and their stratigraphy Abstract   PDF
Michał Lorenc
 
Vol 26, No 3 (1976) Radiocarbon datings of the Late Glacial and Holocene deposits of western Pomerania Abstract   PDF
Krystyna Kopczyńska-Lamparska
 
Vol 4, No 4 (1954) Ramienionogi z eiflu Grzegorzowic Abstract   PDF
Gertruda Biernat
 
Vol 52, No 1 (2002): Climate Changes – The Karst Record Ranges (amplitudes) of isotopic ratios in speleothems, with particular reference to samples from the centre of North America Abstract   PDF
Derek Ford
 
Vol 60, No 4 (2010) Rare Earth Element mobility in a weathering profile – a case study from the Karkonosze Massif (SW Poland) Abstract   PDF
Luiza Galbarczyk-Gasiorowska
 
Vol 54, No 1 (2004) Recent Results of the Dye Tracer Tests of the Chocholowskie Vaucluse Spring karst system (Western Tatra Mts.) Abstract   PDF
Grzegorz Barczyk
 
Vol 66, No 3 (2016): Geological Sciences at the University of Warsaw Recent studies on the Silurian of the western part of Ukraine Abstract   PDF
Piotr Łuczyński, Stanisław Skompski, Wojciech Kozłowski
 
Vol 16, No 3 (1966) Recesja stadiału Warty (zlodowacenie środkowopolskie) w okolicach Warki nad Pilicą Abstract   PDF
Krzysztof Grzybowski
 
Vol 28, No 3 (1978) Reconstruction of a Miocene kelp-associated macrobenthic ecosystem Abstract   PDF
Antoni Hoffman, Andrzej Pisera, Wiesław Studencki
 
Vol 52, No 4 (2002) Reconstruction of crystallisation temperature of artificially grown H-analcimes by means of the IR and fluid inclusion studies Abstract   PDF
Ewa Słaby, Andrzej Kozłowski
 
Vol 59, No 3 (2009) Reconstructions of the early and middle Holocene climate and environment based on δ13C and δ18O records in biogenic carbonates; Lake Niepruszewskie, western Poland Abstract   PDF
Karina Apolinarska
 
Vol 71, No 2 (2021) Redox conditions, glacio-eustasy, and the status of the Cenomanian–Turonian Anoxic Event: new evidence from the Upper Cretaceous Chalk of England Abstract   PDF
Christopher V. Jeans, David S. Wray, C. Terry Williams, David J. Bland, Christopher J. Wood
 
Vol 65, No 3 (2015) Redox conditions in the Late Cretaceous Chalk Sea: the possible use of cerium anomalies as palaeoredox indicators in the Cenomanian and Turonian Chalk of England Abstract   PDF
Christopher V. Jeans, David S. Wray, C. Terry Williams
 
Vol 26, No 3 (1976) Regeneration of some brachiopod shells Abstract   PDF
Krzysztof Małkowski
 
Vol 64, No 4 (2014) Regional hardening of Upper Cretaceous Chalk in eastern England, UK: trace element and stable isotope patterns in the Upper Cenomanian and Turonian Chalk and their significance Abstract   PDF
Christopher V. Jeans, Dee Long, Xiu-Fang Hu, Rory N. Mortimore
 
Vol 26, No 4 (1976) Regionalny przekrój geologiczny Kraków-Zakopane w świetle badań sejsmicznych (Karpaty Środkowe) Abstract   PDF
Afrykan Kisłow, Stefan Połtowicz
 
Vol 65, No 3 (2015) Regressive-transgressive cyclothem with facies record of the re-flooding window in the Late Silurian carbonate succession (Podolia, Ukraine) Abstract   PDF
Piotr Łuczyński, Wojciech Kozłowski, Stanisław Skompski
 
Vol 51, No 2 (2001) Regularities in the occurrence of protection zones in polygenetic river valleys from the eastern part of the Polish Lowlands Abstract   PDF
Ewa Falkowska
 
Vol 43, No 3-4 (1993) Relative sea-level fluctuations and ecostratigraphy; applications to Middle/Upper Oxfordian fossil assemblages of east-central Algarve, Portugal Abstract   PDF
Beatriz Marques, Federico Olóriz, Paulo S. Caetano, Francisco Javier Rodriguez-Tovar
 
Vol 22, No 2 (1972) Remarks on the nature of belemnicolid borings Dendrina Abstract   PDF
Andrzej Radwański
 
Vol 43, No 1-2 (1993) Remarks on thermal maturity level in the subsurface of the Upper Silesian Coal Basin Abstract   PDF
Zdzisław Bełka
 
Vol 29, No 1 (1979) Repeated folding and its significance in northern Western Desert petroleum province, Egypt Abstract   PDF
M. hamed Metwalli, C. Philip, A. M. A. Wali
 
Vol 23, No 3 (1973) Replacement of cordierite by basic plagioclase Abstract   PDF
Janusz Ansilewski
 
Vol 39, No 1-4 (1989) Representatives of •the genus Coenothyris DOUVILLE, 1879, from the Terebratula Bed (Upper Muschelkalk) of the Holy Cross Mts, Central Poland Abstract   PDF
Ewa Popiel-Barczyk, Hanna Senkowiczowa
 
Vol 65, No 4 (2015) Review of the Ordovician stratigraphy and fauna of the Anarak Region in Central Iran Abstract   PDF
Leonid E. Popov, Vachik Hairapetian, David H. Evans, Mansoureh Ghobadi Pour, Lars E. Holmer, Christian Baars
 
Vol 50, No 1 (2000): Henryk Makowski Memorial Volume Revision of ammonoid biostratigraphy in the Frasnian (Upper Devonian) of the Southern Timan (Northeast Russian Platform) Abstract   PDF
R. Thomas Becker, Michael R. House, Vladimir V. Menner, N. S. Ovnatanova
 
Vol 66, No 4 (2016): William Aubrey "Bill" Cobban Memorial Volume Part 1 Revision of Hamites wernickei Wollemann, 1902 (Cephalopoda, Ancyloceratina) from the classic Lüneburg section (Upper Cretaceous, northern Germany) Abstract   PDF
Birgit Niebuhr, John W.M. Jagt
 
Vol 51, No 1 (2001) Revision of the Upper Cretaceous ammonite fauna of the Bakony Mountains (Hungary) Abstract   PDF
Ilona Bodrogi, Elena A. Yazykova-Flidlider, Atilla Fogarasi, M. Baldi-Beke
 
Vol 25, No 1 (1975) Revision of the Upper Tithonian brachiopods from Inwałd (Polish Carpathians) Abstract   PDF
Tatyana Smirnova
 
Vol 24, No 1 (1974) Rhaetian corals of the Tatra Mts Abstract   PDF
Ewa Roniewicz
 
Vol 27, No 3 (1977) Rhaetian fish remains from the, Tatra Mountains Abstract   PDF
Chris j. Duffin, Andrzej Gaździcki
 
Vol 24, No 1 (1974) Rhaetian microfacies, stratigraphy and facial development in the Tatra Mts Abstract   PDF
Andrzej Gaździcki
 
Vol 29, No 1 (1979) Rhynchonellid brachiopods from the Upper Tithonian and Lower Berriasian of the Pieniny Klippen Belt Abstract   PDF
Wiesław Barczyk
 
Vol 32, No 3-4 (1982) River valleys of the Mazovian Interglacial in eastern Central Europe Abstract   PDF
Leszek Lindner, Zbigniew Lamparski, Stanisław Dąbrowski
 
Vol 3, No 2 (1953) Rodzaj Alveolites Lamarek z franu Gór Świętokrzyskich Abstract   PDF
Anna Stasińska
 
Vol 4, No 4 (1954) Rodzaj Hexagonaria w dewonie Gór Świetokrzyskich Abstract   PDF
Maria Moenke
 
Vol 2, No 4 (1951) Rola lodu granitowego w kształtowaniu plejstoceńskich form peryglacjalnych Abstract   PDF
Bronisław Halicki
 
Vol 70, No 3 (2020) Roveacrinidae (Crinoidea, Articulata) from the Cenomanian and Turonian of North Africa (Agadir Basin and Anti-Atlas, Morocco, and central Tunisia): biostratigraphy and taxonomy Abstract   PDF
Andrew Scott Gale
 
Vol 16, No 2 (1966) Rozwój facjalny i paleogeografia cechsztynu w rejonie wyniesienia Łeby Abstract   PDF
Hubert Szaniawski
 
Vol 1, No 4 (1950) Rozwój roślinności pod Grodnem w czasie ostatniego interglacjał Abstract   PDF
Andrzej Środoń
 
Vol 64, No 1 (2014) Rugosa (Anthozoa) of the Serpukhovian from the Upper Silesian Coal Basin Abstract   PDF
Jerzy Fedorowski, Iwona Machłajewska
 
Vol 31, No 3-4 (1981) Rugose coral Cyathophyllum diffusum sp. n. from the Frasnian deposits of the Holy Cross Mts Abstract   PDF
Tomasz Wrzołek
 
Vol 23, No 1 (1973) Rugose corals Polycoelaceae and Tachylasmatina subord. n. from Dalnia in the Holy Cross Mts Abstract   PDF
Jerzy Fedorowski
 
Vol 63, No 4 (2013): Ryszard Marcinowski Memorial Volume Ryszard Marcinowski (1946-2010) - Memories and personal reminiscences Abstract   PDF
Andrzej Radwański, William J. Kennedy, Hugh Owen, Christopher J. Wood, Karl-Armin Tröger, Stanisław Skompski, Bogdan Ney, Andrzej Żelaźniewicz, Wacław Dziurzyński, Ireneusz Walaszczyk
 
Vol 50, No 1 (2000): Henryk Makowski Memorial Volume Sanmartinoceras aff. walshense (ETHERIDGE, 1892) from the Early Cretaceous of California - the first evidence of the ammonite subfamily Aconeceratinae SPATH, 1923 in North America Abstract   PDF
Jens Lehmann, Michael A. Murphy
 
Vol 50, No 1 (2000): Henryk Makowski Memorial Volume Santonian ammonite stratigraphy of the Münster Basin, NW Germany Abstract   PDF
Ulrich Kaplan, William James Kennedy
 
Vol 32, No 1-2 (1982) Scalpellid cirripedes from the Upper Cretaceous chalk of Mielnik (eastern Poland) Abstract   PDF
J. S. H. Collins, Andrzej Radwański
 
Vol 50, No 1 (2000): Henryk Makowski Memorial Volume Scaphites hippocrepis (DEKAY) IV, a new chronological subspecies from the Lower – Upper Campanian (Upper Cretaceous) boundary interval of northern Spain Abstract   PDF
Thomas Küchler
 
Vol 63, No 4 (2013): Ryszard Marcinowski Memorial Volume Scaphitid ammonites from the Upper Cretaceous of KwaZulu-Natal and Eastern Cape Province, South Africa Abstract   PDF
William J. Kennedy, Herbert Christian Klinger
 
Vol 34, No 3-4 (1984) Sedimentary environment and synecology of macrobenthic assemblages of the marly sands and red-algal limestones in the Korytnica Basin (Middle Miocene; Holy Cross Mountains, Central Poland) Abstract   PDF
Jacek Gutowski
 
Vol 41, No 3-4 (1991) Sedimentary environment of Middle Ordovician iron oolites in northeastern Kansas, U.S.A. Abstract   PDF
Pieter Berendsen, Stanisław Speczik
 
Vol 59, No 1 (2009) Sedimentary environments of the Neogene basins associated with the Cao Bang – Tien Yen Fault, NE Vietnam Abstract   PDF
Anna Wysocka
 
961 - 1040 of 1550 Items << < 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 > >>