Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 50, No 2 (2000) Petrogenesis of the calc-silicate skarns from Garby Izerskie, Karkonosze-Izera block Abstract   PDF
Ewa Fila-Wójcika
 
Vol 7, No 2 (1957) Petrografia i geneza zlepieńca koperszadzkiego Abstract   PDF
Maria Turnau-Morawska
 
Vol 3, No 1 (1953) Petrografia lodu a pojęcie linii brzegowej lądu polarnego Abstract   PDF
Antoni Bolesław Dobrowolski
 
Vol 7, No 2 (1957) Petrografia tufitów z antykliny Bóbrki w Karpatach Jasielskich Abstract   PDF
Włodzimierz Parachoniak
 
Vol 26, No 1 (1976) Petrologic aspect of pericline twinning in albites of igneous rocks Abstract   PDF
Antoni Nowakowski
 
Vol 64, No 1 (2014) Petrological studies of Neoproterozoic serpentinized ultramafics of the Nubian Shield: spinel compositions as evidence of the tectonic evolution of Egyptian ophiolites Abstract   PDF
Mokhles K Azer
 
Vol 56, No 2 (2006) Petrophysical control on the mode of shaering in the sedimentary rocks and granitoid core of the Tatra Mountains during Late Cretaceous nappethrusting and folding, Carpathians, Poland Abstract   PDF
Edyta Jurewicz
 
Vol 63, No 2 (2013) Phosphorus minerals in tonstein; coal seam 405 at Sośnica-Makoszowy coal mine, Upper Silesia, southern Poland Abstract   PDF
Magdalena Kowska-Pawłowska, Jazek Nowak
 
Vol 3, No 1 (1953) Pierwsze wyniki datowania wieku drewna kopalnego w Polsce metodą radiowęgla Abstract   PDF
Włodzimierz Mościcki
 
Vol 22, No 2 (1972) Pierwszy poziom wód podziemnych w bilansie wodnym zlewni Liwca Abstract   PDF
Marek Załuski
 
Vol 68, No 1 (2018) Pinnidae (Bivalvia) from the Reuchenette Formation (Kimmeridgian, Upper Jurassic) of northwestern Switzerland Abstract   PDF
Jens Koppka
 
Vol 6, No 3 (1956) Pizolity jaskiniowe w jednej z grot w Wojcieszowie Abstract   PDF
Wiesław Barczyk
 
Vol 57, No 4 (2007) Placer gold and other economic minerals from the remnants of palaeofan deposits in the foreland of the East Sudetes, Poland Abstract   PDF
Jan Wierchowiec
 
Vol 10, No 4 (1960) Planktoniczne liliowce Saccocoma Agassiz w malmie i neokomie wierchowym Tatr Polskich Abstract   PDF
Jerzy Lefeld, Andrzej Radwański
 
Vol 34, No 1-2 (1984) Pleistocene amphibian fauna from Kozi Grzbiet in the Holy Cross Mts Abstract   PDF
Borja Sanchiz, Zbigniew Szyndlar
 
Vol 44, No 1-2 (1994) Pleistocene glaciations and interglacials in the Vistula, the Oder, and the Elbe drainage basins (Central European Lowland) Abstract   PDF
Leszek Lindner, Leszek Marks
 
Vol 58, No 1 (2008) Pleistocene neotectonics and Fe-mineralizations in the Ahnet-Mouydir area (northern margin of the Hoggar Massif, Algerian Sahara) Abstract   PDF
Jobst Wendt, Udo Neumann, Hartmut Schulz
 
Vol 31, No 1-2 (1981) Pleistocene of the Mochowo Depression in the Dobrzyń Lakeland Abstract   PDF
Zbigniew Lamparski
 
Vol 26, No 3 (1976) Pleistocene periglacial and periglacial-soil structures in the western part of the Holy Cross Mts Abstract   PDF
Leszek Lindner
 
Vol 14, No 3 (1964) Plejstocen w okolicach Wyszogrodu nad Wisłą Abstract   PDF
Hanna Ruszczyńska-Szenajch
 
Vol 16, No 3 (1966) Plejstoceński profil pyłkowy z okolic Koniecpola nad Pilicą Abstract   PDF
Jerzy Niklewski
 
Vol 28, No 2 (1978) Pneumatolytic and hydrothermal activity in the Karkonosze-Izera block Abstract   PDF
Andrzej Kozłowski
 
Vol 5, No 1 (1955) Pochodzenie śladom wleczenia na tle teorii prądów zawiesinowych Abstract   PDF
Stanisław Dżułyński, Andrzej Radomski
 
Vol 2, No 1-2 (1951) Podstawowe profile czwartorzedu w dorzeczu Niemna Abstract   PDF
Bronisław Halicki
 
Vol 17, No 4 (1967) Podziemne przepływy krasowe potoków w Tatrach Zachodnich Abstract   PDF
Tadeusz Dąbrowski
 
Vol 24, No 3 (1974) Poleogeographic outline of the Tithonian in the Czechoslovakian Carpathians Abstract   PDF
Milan Misik
 
Vol 5, No 3 (1955) Polewy głazowe w Tatrach Abstract   PDF
Andrzej Michalik
 
Vol 14, No 3 (1964) Poligenetyczna dolina Wierzbicy koło Płocka Abstract   PDF
Sylwester Skompski, Władysław Słowański
 
Vol 20, No 4 (1970) Polihalit w kopalniach soli regionu kujawskiego Abstract   PDF
Irena Stańczyk
 
Vol 25, No 2 (1975) Polychaete remains and their stratigraphic distribution in the Muschelkalk of southern Poland Abstract   PDF
Krystyna Zawidzka
 
Vol 29, No 3 (1979) Polychaete-attributable faecal pellets, Tibikoia sanctacrucensis ichnosp.n., from the Korytnica Clays (Middle Miocene; Holy. Cross Mountains, Central Poland) Abstract   PDF
Wacław Bałuk, Andrzej Radwański
 
Vol 22, No 1 (1972) Pomagmowa mineralizacja kruszcowa w granitoidach Strzelina Abstract   PDF
Wiesław Olszyński
 
Vol 65, No 1 (2015) Porosphaera globularis (Phillips, 1829) (Porifera, Calcarea) in the Campanian (Upper Cretaceous) of extra-Carpathian Poland Abstract   PDF
Agata Jurkowska, Ewa Świerczewska-Gładysz, Zofia Dubicka, Danuta Olszewska-Nejbert
 
Vol 31, No 3-4 (1981) Post-folding characteristic remanent magnetization of the Upper Devonian Kostomłoty Beds in the Holy Cross Mts Abstract   PDF
Marek Lewandowski
 
Vol 18, No 2 (1968) Powierzchnia twardego dna w utworach koralowych kimerydy Gór Swiętokrzyskich Abstract   PDF
Ewa Roniewicz, Piotr Roniewicz
 
Vol 22, No 4 (1972) Powierzchnie nieciągłości sedymentacyjnych w ordowiku wschodniej części syneklizy perybałtyckiej (NE Polska) Abstract   PDF
Krzysztof Jaworowski, Zdzisław Modliński
 
Vol 29, No 4 (1979) Powstanie lokalnych form tektonicznych w polskiej części syneklizy perybałtyckiej na tle rozwoju geologicznego całej jednostki Abstract   PDF
Florian Stolarczyk
 
Vol 10, No 3 (1960) Poziom monograptus hercynicus z warstw żdanowskich w Górach Bardzkich Abstract   PDF
Lech Teller
 
Vol 20, No 2 (1970) Pozycja stratygraficzna i paleogeograficzna mikrofauny cechsztynu monokliny Abstract   PDF
Stefan Witold Alexandrowicz, Wanda Barwicz
 
Vol 24, No 1 (1974) Predation by muricid and naticid gastropods on the Lower Tortonian moIlusks from the Korytnica clays Abstract   PDF
Antoni Hoffman, Andrzej Pisera, Marcin Ryszkiewicz
 
Vol 8, No 2 (1958) Preglacjalne i interglacjalne osady w Tatrach Abstract   PDF
Zbigniew Kotański
 
Vol 22, No 4 (1972) Prekambr i kambr wyniesienia Łeby (NW Polska) Abstract   PDF
Wiesław Bednarczyk
 
Vol 73, No 3 (2023): Leszek Lindner Jubilee issue Pre-LGM loess deposits in caves of Polish Jura – occurrence and stratigraphic importance Abstract   PDF
Maciej T. Krajcarz
 
Vol 8, No 1 (1958) Próba odtworzenia procesu formowania się rzeźby polodowcowej – Eksperyment geomorfologiczny Abstract   PDF
Stefan Zbigniew Różycki
 
Vol 9, No 1 (1959) Próba ustalenia nowych poziomów korelacyjnych w warstwach krośnieńskich Karpat Polskich Abstract   PDF
Stanisław Jucha, Janusz Kotlarczyk
 
Vol 19, No 2 (1969) Próba wyjaśnienia genezy spękań ciosowych margli opolskich Abstract   PDF
Tomasz Jerzykiewicz
 
Vol 23, No 3 (1973) Problematyka stratygraficzna górnej jury z kilku wierceń w synklinorium warszawskim Abstract   PDF
Jan Kutek, Bronisław Andrzej Matyja, Andrzej Wierzbowski
 
Vol 12, No 4 (1962) Problematyka stratygraficzna kimerydu i najwyższego oksfordu Polski Abstract   PDF
Jan Kutek
 
Vol 10, No 3 (1960) Produkty wietrzenia bazaltów w rejonie Lubania na Dolnym Śląsku Abstract   PDF
Stefan Kozłowski, Włodzimierz Parachoniak
 
Vol 50, No 1 (2000): Henryk Makowski Memorial Volume Professor Henryk Makowski (1910-1997) Abstract   PDF
Michał Szulczewski, Andrzej Radwański, Ryszard Marcinowski
 
Vol 73, No 3 (2023): Leszek Lindner Jubilee issue Professor Leszek Lindner – scientific profile and achievements Abstract   PDF
Jan Dzierżek, Robert Janiszewski
 
Vol 70, No 4 (2020) Professor Piotr Roniewicz (1936-2019) In memoriam Abstract   PDF
Anna Wysocka, Ewa Głowniak, Michał Szulczewski, Stanisław Rudowski, Jerzy Giżejewski, Paweł Henryk Karnkowski, Joanna Pinińska, Grzegorz Pieńkowski, Stanisław Skompski, Ewa Słaby, Anna Kalinowska, Gerard Sawicki
 
Vol 3, No 3 (1953) Profil utworów interglacjalnych w Ciechankach Krzesimowskich koło Łęczny Abstract   PDF
Alfred Jahn
 
Vol 58, No 2 (2008) Protodus jexiWoodward, 1892 (Chondrichthyes), from the Lower Devonian Campbellton Formation, New Brunswick, Canada Abstract   PDF
Susan Turner, Randall F. Miller
 
Vol 55, No 3 (2005) Provenance analyses of the Late Cretaceous - Palaeocene deposits of the Magura Basin (Polish Western Carpathians) - evidence from a study of the heavy minerals Abstract   PDF
Nestor Oszczypko, Dorota Sałata
 
Vol 73, No 1 (2023) Provenance of quartz debris in the Central Western Carpathians at the end of the Triassic, as indicated by cathodoluminescence colours Abstract   PDF
Marek Vďačný, Jozef Michalík
 
Vol 7, No 3 (1957) Przegrzebki (Pectinidae)z miocenu Górnego Śląska Abstract   PDF
Wilhelm Krach
 
Vol 20, No 2 (1970) Przejawy mineralizacji kruszcowej w utworach paleozoicznych z Będkowic koło Krzeszowic Abstract   PDF
Ewa Górecka
 
Vol 14, No 2 (1964) Przejawy tektoniki mioceńskiej w Zagłębiu Górnośląskim Abstract   PDF
Stefan Witold Alexandrowicz
 
Vol 17, No 1 (1967) Przekątne warstwowanie i struktury•organiczne (Chondrites) w cenomańskich piaskowcach z Brzeżna Abstract   PDF
Maciej Hakenberg
 
Vol 14, No 3 (1964) Przekrój geologiczny przez utwory czwartorzędowe na linii Wyszogród-Sochaczew Abstract   PDF
Wanda Laskowska-Wysoczańska
 
Vol 15, No 3 (1965) Przekrój geologiczny wschodniego zbocza Doliny Kościeliskiej w Tatrach w historycznym rozwoju Abstract   PDF
Zbigniew Kotański
 
Vol 19, No 4 (1969) Przewodni horyzont problematyków w wapieniu muszlowym Ziemi Lubuskiej Abstract   PDF
Adam Tokarski
 
Vol 20, No 1 (1970) Przyczynek do analizy orientacji kwarcu w fałdach z krystaliniku niemczańsko- kamienieckiego Abstract   PDF
Helena Dziedzicowa
 
Vol 16, No 4 (1966) Przyczynek do znajomości fauny górnokredowej w przełomie środkowej Wisły Abstract   PDF
Zygmunt Kurlenda
 
Vol 5, No 1 (1955) Przyczynki do znajomości miocenu okolic Krakowa Abstract   PDF
Ryszard Gradziński
 
Vol 50, No 3 (2000) Pueblo, Colorado, USA, candidate Global Boundary Stratotype Section and Point for the base of the Turonian Stage of the Cretaceous, and for the base of the Middle Turonian Substage, with a revision of the Inoceramidae (Bivalvia) Abstract   PDF
William J. Kennedy, Ireneusz Walaszczyk, William A. Cobban
 
Vol 68, No 2 (2018) Quantitative data on the genus Loftusia from the Zagros Mts., northern Iraq Abstract   PDF
Muhittin Görmüş, Qahtan A.M. Al Nuaimy, Fadhil A Ameen (Lawa)
 
Vol 63, No 4 (2013): Ryszard Marcinowski Memorial Volume Quartz c-axis fabrics in constrictionally strained orthogneisses: implications for the evolution of the Orlica-Śnieżnik Dome, the Sudetes, Poland Abstract   PDF
Andrzej Żelaźniewicz, Olga Kromuszczyńska, Natalia Biegała
 
Vol 33, No 1-4 (1983) Quaternary glaciations of South Spitsbergen and their correlation with Scandinavian glaciations of Poland Abstract   PDF
Leszek Lindner, Leszek Marks, Kazimierz Pękala
 
Vol 66, No 3 (2016): Geological Sciences at the University of Warsaw Quaternary stratigraphy and palaeogeography of Poland Abstract   PDF
Leszek Marks, Jan Dzierżek, Robert Janiszewski, Jarosław Kaczorowski, Leszek Lindner, Aleksandra Majecka, Michał Makos, Marcin Szymanek, Anna Tołoczko Pasek, Barbara Woronko
 
Vol 73, No 3 (2023): Leszek Lindner Jubilee issue Quaternary stratigraphy of Poland – current status Abstract   PDF
Leszek Marks
 
Vol 59, No 4 (2009) Queues of blind phacopid trilobites Trimerocephalus: A case of frozen behaviour of Early Famennian age from the Holy Cross Mountains, Central Poland Abstract   PDF
Andrzej Radwanski, Adrian Kin, Urszula Radwanska
 
Vol 63, No 3 (2013) Radiocarbon ages of bones from Vistulian (Weichselian) cave deposits in Poland and their stratigraphy Abstract   PDF
Michał Lorenc
 
Vol 26, No 3 (1976) Radiocarbon datings of the Late Glacial and Holocene deposits of western Pomerania Abstract   PDF
Krystyna Kopczyńska-Lamparska
 
Vol 4, No 4 (1954) Ramienionogi z eiflu Grzegorzowic Abstract   PDF
Gertruda Biernat
 
Vol 52, No 1 (2002): Climate Changes – The Karst Record Ranges (amplitudes) of isotopic ratios in speleothems, with particular reference to samples from the centre of North America Abstract   PDF
Derek Ford
 
Vol 60, No 4 (2010) Rare Earth Element mobility in a weathering profile – a case study from the Karkonosze Massif (SW Poland) Abstract   PDF
Luiza Galbarczyk-Gasiorowska
 
Vol 54, No 1 (2004) Recent Results of the Dye Tracer Tests of the Chocholowskie Vaucluse Spring karst system (Western Tatra Mts.) Abstract   PDF
Grzegorz Barczyk
 
Vol 66, No 3 (2016): Geological Sciences at the University of Warsaw Recent studies on the Silurian of the western part of Ukraine Abstract   PDF
Piotr Łuczyński, Stanisław Skompski, Wojciech Kozłowski
 
961 - 1040 of 1607 Items << < 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 > >>