Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 5, No 2 (1955) O nowym trylobicie z rodzaju Ceraurus i znaczeniu kolców głowowych w ontogenezie i filogenezie trylobitów Abstract   PDF
Zofia Kielan
 
Vol 1, No 1 (1950) O odkryciu facji graptolitowej w dolnym ordowiku Gór Świętokrzyskich Abstract   PDF
Jan Czarnocki
 
Vol 2, No 4 (1951) O pewnym zagadnieniu z petrografii lodu Abstract   PDF
Antoni Bolesław Dobrowolski
 
Vol 5, No 1 (1955) O przebiegu jednostek reglowych w dorzeczu Suchej Wody w Tatrach Abstract   PDF
Bronisław Halicki
 
Vol 2, No 4 (1951) O przejawach wulkanizmu miedzy Masywem Wołyńsko-Ukraińskim i Wałem Kujawsko-Pomorskim Abstract   PDF
Stanisław Małkowski
 
Vol 4, No 1 (1954) O przejawach wulkanizmu w dziejach geologicznych Gór Świetokrzyskich Abstract   PDF
Stanisław Małkowski
 
Vol 4, No 2 (1954) O przewodnich otwornicach z kredy górnej Polski środkowej Abstract   PDF
Krystyna Pożaryska
 
Vol 6, No 3 (1956) O startygrafii i paleogeografii kajpru wierchowego w Tatrach Abstract   PDF
Zbigniew Janusz Kotański
 
Vol 9, No 3 (1959) O stratygraficznym rozprzestrzenieniu miliolidów środkowo-jurajskich w Polsce Abstract   PDF
Olga Pazdrowa
 
Vol 15, No 2 (1965) O stratygrafii salinarnego retu monokliny przedsudeckiej Abstract   PDF
Adam Tokarski
 
Vol 5, No 1 (1955) O tektonice nadkładu Zagłębia między DuIową i Sierszą Abstract   PDF
Adam Tokarski
 
Vol 13, No 2 (1963) O triasie Skałki Haligowieckiej i pozycjipaleogeograficznej serii haligowieckiej Abstract   PDF
Zbigniew Kotański
 
Vol 3, No 2 (1953) O trzech nowych brachiopodach z tzw. wapienia stringocefalowego Gór Świętokrzyskich Abstract   PDF
Gertruda Biernat
 
Vol 9, No 1 (1959) O wieku warstw inoceramowych płaszczowiny magurskiej w okolicy Gorlic Abstract   PDF
Henryk Jurkiewicz, Piotr Karnkowski
 
Vol 14, No 1 (1964) O występowaniu dolnego kimerydu w Jurze Częstochowskiej Abstract   PDF
Andrzej Wierzbowski
 
Vol 20, No 4 (1970) O występowaniu Lingula credneri Geinitz w osadach dolnego cechsztynu okolic Ostrowa Wielkopolskiego Abstract   PDF
Stefan Witold Alexandrowicz, Kazimierz Słupczyński
 
Vol 10, No 1 (1960) Obserwacje drobnych struktur tektonicznych w południowej części metamorfiku Gór Bystrzyckich Abstract   PDF
Marian Dumicz
 
Vol 4, No 2 (1954) Obserwacje nad morfologią pewnych Monograptidae Abstract   PDF
Adam Urbanek
 
Vol 60, No 2 (2010) Occurrence and significance of Cenomanian belemnites in the lower Danubian Cretaceous Group (Bavaria, southern Germany) Abstract   PDF
Markus Wilmsen, Birgit Niebuhr, Patrick Chellouche
 
Vol 34, No 1-2 (1984) Occurrence and significance of magmatic inclusions and silicate liquid immiscibility Abstract   PDF
Edwin Roedder
 
Vol 31, No 3-4 (1981) Occurrence of dyctyid hexactinellid sponges in the Upper Devonian•of the Holy Cross Mts Abstract   PDF
J. Keith Rigby, Grzegorz Racki, Tomasz Wrzołek
 
Vol 50, No 3 (2000) Occurrence of Phoebodus gothicus (Chondrichthyes: Elasmobranchii) in the middle Famennian of northwestern Iran (Province East Azerbaijan) Abstract   PDF
Oliver Hampe
 
Vol 32, No 3-4 (1982) Offshore sedimentation in the Hyttevika Bay, South Spitsbergen Abstract   PDF
Jerzy Giżejewski, Waldemar Roszczynko
 
Vol 54, No 2 (2004) On Brancoceras STEINMANN, 1881 (Brancoceratidae) and Pseudobrancoceras gen. nov., (type species Ammonites versicostatus MICHELIN, 1838: Lyelliceratinae) from the Albian (Cretaceous) of the western Paris Basin and Provence, France Abstract   PDF
William J. Kennedy
 
Vol 30, No 4 (1980) On development of Middle Cambrian sediments in the Gdansk Bay area Abstract   PDF
Wiesław Bednarczyk, Teresa Przybyłowicz
 
articles in press (small changes may appear) On imperfectly known Hauterivian representatives of the families Holcodiscidae Spath, 1923 and Barremitidae Breskovski, 1977 in Butkov Quarry (Central Western Carpathians, Slovakia) Abstract   PDF
Zdeněk Vašíček, Jaap Klein
 
Vol 59, No 1 (2009) ON Konon,A. Strike-slip faulting in the Kielce Unit, Holy CrossMountains, central Poland, Acta Geologica Polonica, vol. 57, no. 4, 2007 Abstract   PDF
Jolanta Swidrowska, Juliette Lamarche, Andrzej Konon
 
Vol 69, No 1 (2019) ON Radwańska, U. Selected Oxfordian brachiopods from Zalas (Cracow Upland, Poland), Acta Geologica Polonica, vol. 67, no. 3, 2017 Abstract   PDF
Jacek Matyszkiewicz
 
Vol 50, No 4 (2000) On some Late Turonian and Early Coniacian (Upper Cretaceous) heteromorph ammonites from Germany Abstract   PDF
Frank Wiese
 
articles in press (small changes may appear) On some Turonian and Coniacian ammonites from central Colombia Abstract   PDF
William James Kennedy
 
Vol 25, No 1 (1975) On some Upper Carboniferous Coelenterata from Bjørnøya and Spitsbergen Abstract   PDF
Jerzy Fedorowski
 
Vol 68, No 3 (2018): Proceedings of the 14th International Symposium on Early and Lower Vertebrates On the erroneous identification of a turiniid thelodont in the Middle/Upper Devonian boundary beds of the Middle Urals Abstract   PDF
Tiiu Märss, Alexander Ivanov
 
Vol 66, No 1 (2016) On the genus Bothrophyllum Trautschold, 1879 (Anthozoa, Rugosa) Abstract   PDF
Jerzy Fedorowski
 
Vol 25, No 3 (1975) On the nature of decapod burrows "Spongia sudolica" of Zaręczny (1878) Abstract   PDF
Ryszard Marcinowski, Andrzej Wierzbowski
 
Vol 18, No 1 (1968) On the Old-Paleozoic initial volcanism in the West Sudetes Abstract   PDF
Juliusz Teisseyre
 
Vol 55, No 3 (2005) On the palaeomagnetic age of the Zalas laccolith (southern Poland) Abstract   PDF
Jerzy Nawrocki, Olga Polechońska, Anna Lewandowska, Tomasz Werner
 
Vol 14, No 2 (1964) On the stratigraphy of beds younger than Ludlovian and the Silurian-Devonian boundary in Poland and Europe Abstract   PDF
Lech Teller
 
Vol 62, No 1 (2012) On three rugose coral genera from Serpukhovian strata in the Upper Silesian Coal Basin, Poland Abstract   PDF
Jerzy Fedorowski
 
Vol 63, No 4 (2013): Ryszard Marcinowski Memorial Volume On variation in Schloenbachia varians (J. Sowerby, 1817) from the Lower Cenomanian of western Kazakhstan Abstract   PDF
William J. Kennedy
 
Vol 35, No 1-2 (1985) Onset of Tertiary continental glaciations in the Antarctic Peninsula sector (West Antarctica) Abstract   PDF
Krzysztof Birkenmajer
 
Vol 63, No 2 (2013) Ontogenetic and intraspecific variation in the late Emsian – Eifelian (Devonian) conodonts Polygnathus serotinus and P. bultyncki in the Prague Basin (Czech Republic) and Nevada (western U.S.) Abstract   PDF
Gilbert Klapper, Stanislava Vodrazkova
 
Vol 48, No 4 (1998): Inoceramid record and biostratigraphy Ontogenetic variation and inoceramid morphology: a note on early Coniacian Cremnoceramus bicorrugatus (Cretaceous Bivalvia) Abstract   PDF
James S. Crampton
 
Vol 27, No 1 (1977) Oolitic/pisolitic dolostones from the Late Precambrian of south Spitsbergen: their sedimentary environment and diagenesis Abstract   PDF
Andrzej Radwański, Krzysztof Birkenmajer
 
Vol 4, No 1 (1954) Opad pyłu eolicznego w Polsce pd.-wschoniej w dniach 11-12 kwietnia 1948 r. Abstract   PDF
Jerzy St. Paduszyński
 
Vol 18, No 4 (1968) Ordowik rejonu Kętrzyna (NE Polska) Abstract   PDF
Wiesław Bednarczyk
 
Vol 21, No 2 (1971) Ordowik wschodniej części obniżenia podlaskiego Abstract   PDF
Wiesław Bednarczyk
 
Vol 19, No 4 (1969) Ordowik z wierceń Dobre 1 i Sokołów Podlaski 1 (zachodnia część obniżenia podlaskiego) Abstract   PDF
Wiesław Bednarczyk
 
Vol 20, No 2 (1970) Ore-filled hydrothermal karst features in the Triassic rocks of the Cracow-Silesian region Abstract   PDF
Kazimierz Bogacz, Stanisław Dżułyński, Czesław Harańczyk
 
Vol 27, No 2 (1977) Organic communities and facies development of the Korytnica basin (Middle Miocene; Holy Cross Mountains,•Central Poland) Abstract   PDF
Wacław Bałuk, Andrzej Radwański
 
Vol 63, No 3 (2013) Organic geochemistry of Upper Carboniferous bituminous coals and clastic sediments from the Lublin Coal Basin (Poland) Abstract   PDF
Marek R. Gola, Michał Karger, Lucjan Gazda, Oliwia Grafka
 
Vol 62, No 3 (2012): Bathonian (Middle Jurassic) ore-bearing clays Organic-walled dinoflagellate cysts from the Bathonian ore-bearing clays at Gnaszyn, Kraków-Silesia Homocline, Poland – a palaeoenvironmental approach Abstract   PDF
Przemysław Gedl
 
Vol 31, No 1-2 (1981) Organogenic deposits of the Mazovian Interglacial (Mindel II /Riss I) in the middle Vistula basin, compared to coeval European localities Abstract   PDF
Leszek Lindner
 
Vol 30, No 2 (1980) Organogenic depsits at Zbójno by Przedbórz, western slopes of the Holy Cross Mts, and their bearing on stratigraphy of the Pleistocene of Poland Abstract   PDF
Leszek Lindner, Ewa Brykczyńska
 
Vol 8, No 1 (1958) Orientowane hieroglify spływowe we fliszu karpackim i ich stosunek do hieroglifów prądowych i wleczeniowych Abstract   PDF
Krzysztof Birkenmajer
 
Vol 30, No 2 (1980) Origin and age of Izera gneisses and Rumburk granites in the Western Sudetes Abstract   PDF
Maria Borkowska, Jean Hameurt, Philippe Vidal
 
Vol 35, No 1-2 (1985) Origin and age of the Cracow Canyon, Western Tatra Mts Abstract   PDF
Leszek Lindner
 
Vol 45, No 1-2 (1995) Origin and evolution of the granite/serpentinite reaction zones at Wiry, Lower Silesia Abstract   PDF
Elżbieta Dubińska, Jacek Jelitto, Andrzej Kozłowski
 
Vol 69, No 3 (2019) Origin and significance of early-diagenetic calcite concretions and barite from Silurian black shales in the East European Craton, Poland Abstract   PDF   PDF
Maciej J. Bojanowski, Artur Kędzior, Szczepan J. Porębski, Magdalena Radzikowska
 
Vol 48, No 3 (1998) Origin of carbon dioxide and evolution of CO[2]-rich waters in the West Carpathians, Poland Abstract   PDF
Paweł M. Leśniak
 
Vol 37, No 3-4 (1987) Origin of Kupferschiefer mineralization as suggested by coal petrology and organic geochemical studies Abstract   PDF
Stanisław Speczik, Wilhelm Puttmann
 
Vol 41, No 3-4 (1991) Origin of the chert laminae and silico-calcareous nodules in uppermost Röth cavernous limestone at Gogolin (Lower Silesia) Abstract   PDF
Stanisław Kwiatkowski
 
Vol 45, No 1-2 (1995) Origin of Zn-Pb ores in the Olkusz and Chrzanów districts: A model based on fluid inclusions Abstract   PDF
Andrzej Kozłowski
 
Vol 68, No 3 (2018): Proceedings of the 14th International Symposium on Early and Lower Vertebrates Orthacanthus platypternus (Cope, 1883) (Chondrichthyes: Xenacanthiformes) teeth and other isolated vertebrate remains from a single horizon in the early Permian (Artinskian) Craddock Bonebed, lower Clear Fork Group, Baylor County, Texas, USA Abstract   PDF
Gary D Johnson
 
Vol 18, No 4 (1968) Osady doggeru w środkowej części synklinorium brzeżnego rejonu na wschód od Płocka (struktura Dzierżanowa) Abstract   PDF
Andrzej Łobza, Bogumił Sikorski
 
Vol 6, No 1 (1956) Osady mezozoiczne na wschodnim przedgórzu Sudetów Abstract   PDF
Kazimierz Łydka
 
Vol 1, No 2 (1950) Osobliwe formy poligonalne na łąkach w dolinie Wieprza Abstract   PDF
Alfred Jahn
 
Vol 27, No 1 (1977) Ostracodes of the Volgian "Serpulite" from Brzostówka near Tomaszów Mazowiecki, Central Poland Abstract   PDF
Wiesława Kubiatowicz
 
Vol 12, No 3 (1962) Osuwiska podmorskie i krzemienie dolnokimerydzkich wapieniach okolic Małogoszcza Abstract   PDF
Jan Kutek
 
Vol 12, No 2 (1962) Osuwiska podmorskie w famenie Gór Swiętokrzyskich Abstract   PDF
Andrzej Radwański, Piotr Roniewicz
 
Vol 10, No 2 (1960) Osuwiska podmorskie w malmie i senonie mezozoicznego obrzeżenia Gór Śwtętokrzyskich Abstract   PDF
Andrzej Radwański
 
Vol 8, No 3 (1958) Osuwiska podmorskie we fliszu podhalańskim Abstract   PDF
Krystyna Grzybek, Bronisław Halicki
 
Vol 15, No 1 (1965) Otoczaki skał egzotycznych z warstw łaziskich w rejonie Tych i Mikołowa Abstract   PDF
Wiesław Heflik, Rafał Unrug
 
Vol 10, No 2 (1960) Otwornice z warstw inoceramomych regionu skibowego okolic Warty i Temeszowa Abstract   PDF
Henryk Jurkiewicz
 
Vol 30, No 4 (1980) Outline of tectogenesis of the platform cover in the Wielkopolska area (W Poland) Abstract   PDF
Paweł Henryk Karnkowski
 
Vol 27, No 3 (1977) Oxfordian ammonite genus Passendorferia Brochwicz-Lewiński, 1973, from•Malaga (Subbetic Zone, Spain) Abstract   PDF
Leonardo Sequeiros
 
Vol 26, No 2 (1976) Oxfordian ammonites of the Pinar del Rio province (western Cuba); their revision and stratigraphical significance Abstract   PDF
Andrzej Wierzbowski
 
Vol 39, No 1-4 (1989) Oxidation of native sulfur in the Fore-Carpathian sulfur deposits in the light of isotopic and mineralogical data Abstract   PDF
Jan Parafiniuk
 
Vol 68, No 4 (2018): Andrzej Radwański Memorial Volume Oxygenic bismuth minerals in the NE part of the Karkonosze pluton (West Sudetes, SW Poland) Abstract   PDF
Andrzej Kozłowski, Witold Matyszczak
 
Vol 63, No 4 (2013): Ryszard Marcinowski Memorial Volume Oyster-bioimmured ammonites from the Upper Albian of Annopol, Poland: stratigraphic and palaeobiogeographic implications Abstract   PDF
Marcin Machalski, William J. Kennedy
 
Vol 5, No 2 (1955) Oznaczenie dolno-mioceńskiego pnia drzewa z Turowa nad Nysą Łużycką Abstract   PDF
Pal Greguss
 
801 - 880 of 1546 Items << < 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > >>