Author Details

Górecki, W.

  • Vol 27, No 4 (1977) - Articles
    Geneza•szczelin odprężeniowych w piaskowcach kwarcytowych kambru środkowego jako kryterium określnia dolnej granicy wieku akumulacji węglowodorów
    Abstract  PDF