Author Details

Racki, Grzegorz, The Library, Silesian University, Bankowa 14, PL-40-007 Katowice, Poland