Kajper tatrzański, jego petrografia i sedymentologia

Maria Turnau-Morawska

Abstract


Wstęp - Część I opisowa: 1. Kajper reglowy: opis i charakterystyka petrograficzna odsłonięć w pobliżu Hali w Białem, w Dolinie Strążyskiej, w Dolinie ku Dziurze, w Dolinie Małej Łąki, przy drodze na Skupniowy Upłaz-Boczań; inne obserwacje na terenie kajpru reglowego - 2. Kajper wierchowy: uwagi· ogólne i opis mikroskopowy typów litologicznych odsłonięcia w Czerwonych Żlebkach; opis i charakterystyka petrograficzna odsłonięcia pod Kominami Tylkowymi - 3. Minerały ciężkie kajpru tatrzańskiego - Część II ogólna: l. Klasyfikacja osadów - 2. Zagadnienie pochodzenia składników mineralnych skał kajprowych - 3. Warunki i . przebieg sedymentacji utworów kajprowych w Tatrach - 4. Zagadnienia związane z diagenezą - 5. Uwagi porównawcze - 6. Wnioski ogólne - 7. Literatura


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.