Tufit melafirowy i niższy pstry piaskowiec w Alwerni

Stanisław Siedlecki, Witold Żabiński

Abstract


Część geologiczna (S. Siedlecki): Wstęp - Dawniejsze poglądy na stratygrafię tufitów melafirowych - Definicja geologiczna tufitów melafirowych okolic Alwerni i Regulic - Opis głównych odsłonięć tufitów melafirowych wraz z opisem wkopów - Określenie stratygraficznej pozycji tufitów melafirowych i ich nadkładu - Wyznaczenie granicy pomiędzy utworami paleozoicznymi a mezozoicznymi w obszarze krakowskim - Część petrograficzna (W. Żabiński): Opis makroskopowy tufitu melafirowego - Opis mikroskopowy - Badania chemiczne - Wnioski - Literatura cytowana


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.