Parkinsonie, garantiany i strenocerasy z doggeru obrzeżenia Gór Świętokrzyskich i ich znaczenie stratygraficzne

Stefan Zbigniew Różycki

Abstract


Wstęp - Ogólna charakterystyka doggeru świętokrzyskiego: A. Seria piasków i piaskowców spągowych; B. Dolna seria ilasta; C. Seria podwapieniaka dolnego; D. Seria górna piaskowców i podwapieniaków górnych; E. Seria graniczna między jurą środkową i górną; F. Dolny malm - Wiek poszczególnych serii - Wnioski - opis ważniejszych gatunków amonitów wezulu z doggeru świętokrzyskiego - Literatura cytowana


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.