Stratygrafia utworów paleozoicznych z wiercenia Strożyska 5 (niecka miechowska)

Wiesław Bednarczyk, Krystyna Korejwo, Henryk Łobanowski, Lech Teller

Abstract


STRATlGRAPHY OF THE PALEOZOlC SEDIMENTS FROM BOBEHOLE STROŻYSKA 5 (MIECHÓW TROUGH, S POLAND)

The stratigraphy is given of the Paleozoic sediments from borehole Strożyska 5 (eastern part of the Miechów trough). Certain stratigraphic members of the Ordovician, Silurian, Devonian and Carboniferous are faunistically documented.


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.